Program

Dogodek

V Klubu direktorjev se srečujejo vodilni slovenski strokovnjaki, ki v podjetjih oz. organizacijah delujejo na vodilnih mestih. Prisluhnili smo željam članov in Klub prenovili – od sedaj dogodki niso zgolj srečanja s predavanji, ampak zares interaktivna srečanja, ki temeljijo na iskreni izmenjavi izkušenj s ciljem pridobljena znanja čim hitreje uporabiti v praksi.

V Klub direktorjev smo povabili strokovnjake, ki v slovenskem poslovnem okolju premikajo meje in so kot posamezniki pripravljeni na nove poglede na stroko, na uporabo novih sodobnih metod dela in iskreno izmenjavo izkušenj in znanj z namenom povečanja kolektivnega znanja in osebne rasti. Člane Kluba nekajkrat letno povabimo na strokovno in prijetno druženje. Na ta način skušamo doprinesti k ugledu in pomenu stroke v širši in poslovni javnosti. Povabilo je ekskluzivno in ni prenosljivo.

Vodja Kluba direktorjev: Petra Čadež, predsednica upravnega odbora DMS

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam