Novo leto, novi cilji, nove poti – pa so res prave? Na zadnjem mesečnem srečanju v letu 2016 smo tri marketinške strokovnjake vprašali, katerih štirih idej, orodij, matrik, člankov ali akcij v letu 2017 po njihovem mnenju ne smemo spregledati.

Vesna Žabkar, predavateljica, mentorica in raziskovalka; Jaka Lindič, podjetnik, poslovni angel, profesor in raziskovalec ter Ivan Vučetić, strasten tržnik in prodajnik po duši, nenehno na lovu za izvirnimi zgodbami, so vsak s svojimi štirimi marektinškimi pospeški udeležence mesečnega srečanja spodbudili k razmišljanju o prihodnosti in o prioritetah v prihajajočem letu. Kaj bo torej po njihovem mnenju poganjalo marketing in marketingaše v letu 2017?

PIRAMIDA, KROG, PUŠČICA IN LESTVICA

Marketinški trendi v obliki geometrijskih likov? Zakaj pa ne, pravi Vesna Žabkar, ki je na srečanju predstavila ugotovitve štirih raziskav in v razmislek ponudila naslednje vsebine:

 • Piramida vrednosti

“Piramida, ki je oblikovana po vzorcu Maslowove piramide potreb, govori o tem, kaj predstavlja vrednost za kupce,” pojasnjuje Vesna Žabkar. S pomočjo kombiniranja večih elementov znotraj štirih kategorij potreb kupcev (funkcionalne, čustvene, družbene in življenjske) bo naša ponudba dokazano bolj uspešna – pri najuspešnejših blagovnih znamkah so strokovnjaki prepoznali tudi kombinacijo petih različnih vrednosti.

‍Vir: Almquist, E., J. Senior, et al. (2016). The Elements of Value. Harvard Business Review 94(9): 46-92.
 • Krog družbenih medijev

Internetni komunikacijski kanali vedno hitreje dohajajo klasične, zato bosta spoznavanje in uporaba novih priložnosti znotraj spleta družbenih omrežij zelo pomembna tudi v letu 2017. Krog, predstavljen v članku, razvršča spletne družbene medije glede na tri dimenzije, pri čemer Vesna Žabkar opozarja predvsem na priložnost za povečanje vpletenosti: “Družbeni mediji so edinstveno marketinško orodje, ki hkrati informira in povečuje vpletenost potrošnikov v zgodbo znamke.”

PREDSTAVITEV: 4 pospeški Vesne Žabkar

 • Puščica velike količine podatkov

Velika količina podatkov ali “big data” je področje, ki ga v 2017 ne smemo zanemariti – predvsem kar se tiče analitike teh podatkov za optimizacijo 4P in za boljše razumevanje nakupnih poti ter personalizacijo (kako sporočila vedno prilagoditi vsakemu posameznemu potrošniku?). Puščica opozarja na dejstvo, da je marketingašem na voljo vedno več podatkov, ki niso le strukturirani interni, temveč tudi nestrukturirani zunanji podatki – te potrošniki puščamo za sabo na vsakem koraku.

Marketingaši moramo ugotoviti, kaj lahko z ogromnimi količinami podatkov dejansko naredimo –kako lahko analiziramo anonimizirane podatke? - Vesna Žabkar
 • Lestvica marketinške analitike

Različna podjetja so glede na različne vire, ki jih imajo na voljo, na različnih stopnjah kompleksnosti analitike zbranih podatkov. Lestvica marketinške analitike predstavlja stopnice na poti do vrhunske analitike (v realnem času, kot to že počnejo na primer nekateri ponudniki letalskih vozovnic) in marketingaše spodbuja, da si zastavijo realne cilje za napredek na tem področju. Če smo trenutno na začetni stopnji (združevanje podatkov na enem mestu), je na mestu razmislek o koraku naprej k segmentaciji potrošnikov na podlagi podatkov – še korak dlje je prepoznavanje sprožilcev dogodkov v nakupnem procesu in hitro odzivanje nanje, pa upravljanje kampanj, napovedni modeli ter končno analiza v realnem času.

PRAVI LJUDJE IN PRAVI PODATKI

Marketinški pospeški, ki poganjajo delo Ivana Vučetića, so povezani z izbiro prave ekipe, ustvarjanjem znanja in pametno uporabo informacij. Po njegovem mnenju bodo delo marketinških strokovnjakov v letu 2017 usmerjale naslednje ideje:

 • Glasno vs. kompetentno

“Ko želiš priti do cilja, je pomembno, da imaš tim, ki v ta cilj verjame,” pravi Ivan Vučetić in opozarja, da v takem timu ljudje, ki so preglasni brez argumentirane podlage in ki sprožajo govorice, niso dober člen. “Ena oseba lahko s svojim odnosom do ciljev in sodelavcev vpliva na celotno podjetje,” dodaja. Za upravljanje ljudi si je treba vzeti veliko časa – je v 2017 čas, da na področju menedžmenta zaposlenih k sodelovanju povabimo izkušenega mentorja in ustvarimo res vrhunsko ekipo?

PREDSTAVITEV: 4 pospeški Ivana Vučetića

 • Pravi podatki

S podatki in statistiko se lahko igramo na veliko načinov, a izziv je pridobljene podatke ne le analizirati, temveč tudi smiselno aplicirati. Če nimamo pravih podatkov ali če jih ne znamo pravilno razlagati, so rezultati analiz le predvidevanja, ki pa niso dovolj trdna podlaga za postavljanje ciljev in sprejemanje odločitev. Ivan Vučetić zato poziva, naj svoje ekipe okrepimo z ljudmi, ki znajo podatke interpretirati, jih usmerjati in spraviti v življenje.

Z zbiranjem in preverjanjem podatkov je veliko dela – velika škoda je, če jih zapravimo z napačno interpretacijo. - Ivan Vučetić
 • Partnerski ekosistem

Ker sami težko vplivamo na dogajanje v celotni industriji in okoli nje, je ustvarjanje partnerskega ekosistema odličen način za zbiranje informacij in ukrepanje na nivoju, višjem od našega podjetja. K pogovoru in sodelovanju v “hackatonih” povabimo ne le svoje sodelavce, temveč tudi zunanje strokovnjake, ki imajo ogromno znanja ter mlade, ki v naše razmišljanje pripeljejo svež pogled. Izkoristiti vse deležnike za pridobivanje novega znanja, ki ga lahko uporabimo za snovanje boljše strategije, je umetnost,” pravi Ivan Vučetić.

 • Pametna strategija

Če hočemo, da je naše razmišljanje ostro in kritično tudi po tem, ko smo že končali s postavljanjem strategije, se je potrebno umakniti iz klasičnega delovnega okolja in vedno znova aktivno dvomiti v obstoječe stanje. Ivan Vučetić svetuje, da se s sodelavci vsakih 40 dni sestanemo zunaj pisarne in debatiramo o strategiji v ne-delovnem okolju – tako bomo bolje spoznali, kako naši ljudje sploh razumejo strategijo in kako vidijo cilje. “Dejavniki na trgu in v podjetju se neprestano spreminjajo in nikoli ne moremo vedeti vsega točno v trenutku, ko sestavljamo strategijo. Zato je pomembno, da ne pademo v rutino pisarniškega dela, temveč se odmaknemo in kritično preverjamo strategijo,” razmišljanje o pospeških za 2017 zaključuje Ivan Vučetić.

NALOŽBA VASE

... je pospešek, ki vas ne bo poganjal le v letu 2017, temveč mnogo dlje. Jaka Lindič je udeležencem v premislek ponudil naslednje štiri ideje, s pomočjo katerih lahko povečamo tako učinkovitost kot tudi udobje pri svojem delu.

 • Spoznajmo in uporabljajmo svoje vrline

Če delujemo v skladu s svojimi vrlinami, je verjetnost, da bomo pri delu uspešni, veliko večja,” pravi Jaka Lindič. Za analizo vrlin je na voljo veliko orodij in ko jih identificiramo, je na vrsti ukrepanje: osredotočimo se na tiste vrline, v katerih smo močni in spremenimo načine dela, ki so v nasprotju z njimi. Če vrline uporabimo na pravi način, bomo bolj zavzeti, enako pa velja tudi za naše sodelavce – si predstavljate uspešnost ekipe, kjer vsakdo funkcionira v skladu s svojimi močnimi vrlinami in zato pri delu veliko bolj uživa? Naložba v spoznavanje vrlin znotraj ekipe je ideja, ki si v letu 2017 zagotovo zasluži našo pozornost.

PREDSTAVITEV: 4 pospeški Jake Lindiča

 • Matrika potenciala in pomena

Zakaj počnemo, kar počnemo? Analiza dejavnosti, ki glede na potencial na eni in pomen na drugi strani v grafični obliki predstavi vse naše naložbe, nam ponudi jasno sliko projektov, s katerimi se trenutno ukvarjamo. Na podlagi tega lahko načrtujemo, kako bomo točke (ki predstavljajo posamezno dejavnost) prestavljali in graf oblikovali tako, da bo bolj v skladu z našimi preferencami in vrednotami.

 • Aktivno optimiziraj uporabo svojega časa

Kako prihraniti en dan v tednu? Kako sprostiti (pre)napolnjen urnik? “Če želimo biti gospodarji svojega časa, moramo najprej identificirati aktivnosti, ki imajo nizko vrednost,” svetuje Jaka Lindič. Po ugotovitvah raziskave je kar 25 % dnevnih aktivnosti v kategoriji nepomembnih, torej takšnih, ki bi jih lahko delegirali. Da bi se jih znebili in čas, ki smo ga prej namenili zanje, porabili bolje, se moramo o vsaki aktivnosti vprašati naslednje: Ali ima ta aktivnost zame velik pomen? Kako nujna je zame? Kako nujna je za podjetje? Na podlagi odgovorov se moramo odločiti, kaj narediti s temi aktivnostmi: jih opustiti, delegirati, ali pa predelati, da bodo imele večji smisel.

 • Poišči si “accountability" partnerja

90 % novih poslovnih znanj izzveni v roku enega leta in le 8 % ljudi dejansko izpolni svoje novoletne zaobljube. Kaj lahko naredimo, da stopimo iz množice pozabljenih znanj in ciljev? “Poiščite si accountability partnerja,” pravi Jaka Lindič in nadaljuje: “Sami do sebe nimamo dovolj odgovornosti, zato si moramo najti nekoga, komur nam bo po enem mesecu neprijetno priznati, da nismo v zvezi z zaobljubo naredili čisto nič.” Dober “accountability” partner je zanesljiv in razpoložljiv, pripravljen biti naš partner, razume, kaj želimo doseči (zaradi lastne izkušnje) in je z nami iskren.

Ukvarjanje s temi štirimi pospeški je naložba v optimizacijo ravnovesja med delom in življenjem na dolgi rok, ne le za en dan. - Jaka Lindič

Vsak dan sprejmemo na stotine bolj ali manj pomembnih odločitev. Ob prihodu novega leta tradicionalno bolj aktivno razmišljamo predvsem o tistih, za katere menimo, da bodo imele na naše delo in življenje večji vpliv. Bodo letos v to razmišljanje vključeni tudi na mesečnem srečanju predstavljeni pospeški za leto 2017? Zagotovo DA.

Zapis je nastal na podlagi mesečnega srečanja Društva za marketing Slovenije v novembru 2016.

Fotografije: Nejc Lasič

Celotno fotogalerijo si lahko ogledate na DMS Facebook strani.

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 200 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
RASTEMO ŽE VEČ KOT 40 LET
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice