Vse večji del našega časa preživimo na digitalnih kanalih, ki se nenehno spreminjajo in nadgrajujejo. Marketinški strokovnjaki se morajo znati odzvati na te spremembe, a raziskave kažejo, da ni nujno vedno tako. V zadnjem letu je namreč znanje marketingašev na področju digitalnega marketinga nekoliko upadlo.

Raziskava, ki jo od leta 2018 opravlja The Chartered Institute of Marketing in meri marketinške veščine na posameznih področjih, je pokazala, da je kljub napredku na področju tehnologije in množičnejše uporabe digitalnih kanalov med epidemijo, znanje na področju digitalnega marketinga v zadnjem letu nazadovalo. Kot enega od razlogov so raziskovalci navedli prav odpovedovanje izobraževanj, seminarjev, konferenc, festivalov in drugih strokovnih srečanj med epidemijo.

Vir: The Chartered Institute of Marketing - Report: Digital Skills Benchmark 2021

V času epidemije so sicer v podjetjih v večji meri prepoznali pomembnost marketinga za ohranjanje vpletenosti uporabnikov in zavedanja o znamki ter ustvarjanja novih načinov dostave izdelkov in storitev. V teh primerih so se za ključna izkazala splošna marketinška znanja.

Prav na področju splošnih oziroma generalističnih marketinških veščin, ki vključujejo marketinške osnove in modele, je bilo v zadnjem letu pridobljenega največ znanja. Znanje na področju e-mail marketinga in PPC (ang. pay per click) marketinga se je izboljšalo le za malenkost. Na področju strateškega marketinga, e-trgovine, spletnega oglaševanja in uporabnosti je znanje v letošnjem letu ostalo na enaki ravni kot v lanskem, rahel upad v znanju pa sta zabeležili področji mobilnega marketinga in optimizacije spletnih iskalnikov (SEO).

Priča smo hitremu razvoju marketinških tehnologij, orodji za spletno iskanje in družabnih omrežji, čemur pa ne sledi pridobivanje marketinških veščin.

Večji padec v pridobivanju marketinških veščin se je zgodil na področju družabnih omrežij. Čeprav narašča količina ustvarjene vsebine, je upadlo tudi pridobivanje znanja na področju vsebinskega marketinga, kar pomeni, da so uporabniki podvrženi vsebini slabše kakovosti. Za upadanje znanja na področju podatkovne analitike je mogoče delno okriviti nedavne spremembe pri uporabi piškotkov, spremembe Applovih pravili za pridobivanje podatkov o uporabnikih ali novosti pri orodju Google Analytics 4, kljub vsemu pa je upad zaskrbljujoč, saj to pomeni, da marketingaši manj učinkovito analizirajo podatke, ki so na voljo.

Hitre spremembe sveta od marketingašev zahtevajo neprestane posodobitve marketinškega znanja in pridobivanje novih marketinških veščin. Podjetja pa bodo morala prepoznati marketinška področja, na katerih so njihovi zaposleni morda nekoliko šibkejši, ter ustvariti okolje, v katerem bo potreba po nadgrajevanju znanja vgrajena v organizacijsko kulturo. Le tako bodo lahko sledila hitremu razvoju, ki smo mu priča.

Povzeto po raziskavi CIM Digital Marketing Skills Benchmark.

Društvo za marketing Slovenije svojim članom v letu 2022 nudi izobraževanja, ki vam bodo omogočila vpogled v aktualna znanja in prinesla nove veščine. Vse več marketingašev se namreč zaveda, da je v današnjem hitro spreminjajočem se svetu nujno nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje na vseh marketinških področjih.

VČLANI SE

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice