Samo petina slovenskih zaposlovalcev je pripravljena spremeniti, razširiti oziroma omiliti pogoje glede izobrazbe, izkušenj in drugih znanj – je možno, da ravno slednji na koncu zaposlijo najbolj talentirane kandidate?

Velika večina slovenskih podjetij pri novih kandidatih za odprta delovna mesta še vedno najbolj pogreša ustrezne delovne izkušnje in predvsem izobrazbo. Kadar ne uspejo najti kandidata, ki bi ustrezal pogojema izobrazbe in izkušenj, se po podatkih ankete Napovednik zaposlovanja 2016/i, ki jo pripravlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, slovenski zaposlovalci največkrat odločijo za podaljšanje postopkov zaposlovanja (to stori polovica) ali pa ne zaposlijo nikogar (tretjina vprašanih). Samo petina je takšnih, ki so pripravljeni spremeniti, razširiti oziroma omiliti pogoje glede izobrazbe, izkušenj in drugih znanj – je možno, da ravno slednji na koncu zaposlijo najbolj talentirane kandidate

Zaposlovanje pravih talentov bo po Linkedinovih napovedih za leto 2017 ena izmed ključnih prioritet voditeljev po vsem svetu. Osredotočali se bodo predvsem na kakovost izbranih kandidatov, ki pa je seveda ni mogoče meriti samo z izobrazbo in delovnimi izkušnjami. Kako torej pogled usmeriti preko akademskega naziva in v kandidatu prepoznati izvrstnega sodelavca? O tem, katere lastnosti nas lahko pripeljejo do pravih talentov za našo ekipo in zakaj so pomembne, smo se pogovarjali z Jasno Suhadolc, Virtua PR in Ivanom Vučetićem, Steklarna Hrastnik.

1. Problemi, ki so jih kandidati rešili.

Pogovor o konkretnih problemih, ki so jih kandidati uspešno rešili bodisi v poslovnem ali zasebnem življenju, je zelo koristen, pravi Ivan Vučetić: “S pomočjo debate o rešenih problemih lahko zelo dobro vidiš, kako človek razmišlja v stresnih situacijah – ali je njegov pristop tak, da slabe zadeve samo komentira in o njih razglablja ali pa prepozna problem in se takoj loti reševanja.”

Informacija o problemih, ki so jih kandidati rešili, ponuja vpogled v to, na kakšen način se odzivajo na ovire pri vsakdanjem delu, hkrati pa sporoča tudi, kakšne vrste problemov se jim sploh zdijo pomembni.

2. Sposobnost pozitivnega mišljenja in čustvena inteligenca.

Jasna Suhadolc je pri nedavnem izboru novega sodelavca/sodelavke želela oceniti sposobnost pozitivnega mišljenja pri kar se da velikem številu prijavljenih, zato se je odločila za kratke skype razgovore: “Na tak način sem lahko osebno spoznala več kandidatov. Zaradi bolj osebnega stika in boljšega vtisa o tem, kako pozitivna je oseba, sem na koncu skype razgovorov za naslednji krog izbrala povsem druge kandidate kot bi jih samo po prebranem življenjepisu.”

Eden izmed najpreprostejših pokazateljev sposobnosti pozitivnega mišljenja in čustvene inteligence je debata o preteklih zaposlitvah in odnosih z nekdanjimi sodelavci. Vprašamo jih po situacijah, v katerih so bili deležni dobrih povratnih informaciji in kako so se nanje odzvali ter kako so sami podali negativne povratne informacije, ko je bilo to potrebno.  

3. Zanimivo ozadje in izkušnje na področjih zunaj tistega, na katerega jih želite zaposliti.

Raziskovanje ozadja ponudi vpogled v vrednote in zanimanja novega sodelavca. Ocenimo lahko, če se skladajo z vrednotami podjetja in obstoječe ekipe ter tako svojo ekipo obogatimo ne le z izobraženim in izkušenim posameznikom, temveč z nekom, ki bo pri delu užival in bo med sodelavci sproščen.  

Jasna Suhadolc je v zadnjem krogu razgovorov kandidate izbrala glede na skupne točke, ki jih je odkrila preko pogovora o ozadju in izkušnjah zunaj področja: “Pri raziskovanju ozadja kandidatov sem ugotovila, da imamo skupno točko, in sicer da se radi učimo in da nas stvari zelo zanimajo. Iskali smo pristop k delu, ki izraža lakoto po učenju – to, s čimer se ukvarjamo, pred petimi leti namreč ni obstajalo, zato je želja po učenju nujna.”

4. Priporočila zaposlenih.

“Če imaš v ekipi ljudi, ki jim zaupaš, so ljudje na mestu, vedo, kakšne so vrednote podjetja in živijo z njimi, potem lahko absolutno zaupaš njihovi presoji in nasvetu glede novih sodelavcev,” pravi Ivan Vučetić in dodaja: “Delo z ljudmi je najbolj zahtevno in najbolj pomembno delo od vsega, če želiš ostati na vrhu.”

Kadri, po katerih bo v svetovnem merilu v letu 2017 največ povpraševanja, so prodajniki, poslovodje, inženirji, strokovnjaki na področju informacijskih tehnologij in razvijalci poslovnih priložnosti. Bitka za privabljanje najboljših bo v prihajajočem vse bolj optimističnem gospodarskem okolju resna tudi pri nas. Odprtost do kriterijev, ki se od “trših” izobrazbenih pomikajo k “mehkejšim” osebnostnim, se bo zato izkazala kot ključni faktor ustvarjanja vrhunskih ekip.

 

Viri:

VČLANI SE

Kako prepoznati pravega sodelavca:

  • Problemi, ki so jih kandidati rešili.
  • Sposobnost pozitivnega mišljenja in čustvena inteligenca.
  • Zanimivo ozadje in izkušnje na področjih zunaj tistega, na katerega jih želite zaposliti.
  • Priporočila zaposlenih.

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice