Junijsko izobraževanje Marketing TOPX je udeležencem predstavljalo prav poseben izziv. Predavateljica Nastja Mulej je pripravila zanimivo izobraževanje, v središču katerega je bila metoda izpodbijanja, s katero so udeleženci na svojih primerih in s skupinskim sodelovanjem ustvarili ideje z dodano vrednostjo.

Naš produkt je najboljši, odlično se prodaja, boljši enostavno ne more biti. Ste popolnoma prepričani? Nastja Mulej se že dolga leta ukvarja z ustvarjalnostjo in inovativnostjo. »Ustvarjalnost je začetek procesa, inovativnost pa zaključek. To nista sopomenki,« poudari. Zanimajo jo tudi delovanje ljudi v skupini, delovni procesi, vodenje, odnosi z javnostmi, v zadnjih letih pa se ukvarja predvsem s poučevanjem razmišljanja.

Ustvarjalnost je začetek procesa, inovativnost pa njegov zaključek. To nista sopomenki. - Nastja Mulej

Tokratno izobraževanje Marketing TOPX je bilo za udeležence nekoliko drugačno, veliko bolj aktivno. Že na samem začetku je predavateljica udeležence izzvala, naj se z zapisom na papir na kratko predstavijo in pojasnijo, zakaj so se odločili za udeležbo na izobraževanju. »S tem želim pokazati dve stvari. Prva je pisanje. Če bi vas takoj vprašala, s kakšnim ciljem ste tukaj, bi reagirali zadržano, odgovorili s premori, mašili. V najboljšem primeru, ko od vas pričakujejo odgovor takoj, je ta odgovor rutinski, nekaj, o čemer ste že razmišljali. Če nimate odgovora, je vaš odgovor impulziven. Zato moramo, ko želimo spodbuditi razmišljanje, sogovorniku dati nekaj časa. Zagotovo ste zapisali več in bolj kakovostno, kot če bi vas spodbudila k pogovoru za svojim omizjem. Poleg tega sem vam s tem želela dokazati, da je razmišljanje namerno dejanje, ki se mora začeti s cilji in končati z nadaljnjimi koraki. Za vsako naše dejanje moramo vedeti, kaj želimo z njim doseči,« predstavi Nastja Mulej.

"Razmišljanje je namerno dejanje, ki se mora začeti s cilji in končati z nadaljnjimi koraki," poudarja Nastja Mulej.

Eden izmed ciljev izobraževanja je bil začeti razmišljati konstruktivno in kreativno namesto kritično in rutinsko. »Kritično in rutinsko znamo razmišljati vsi, a to ne prinaša rezultatov,« opozarja predavateljica. Običajen postopek kreativnega razmišljanja Nastja Mulej opiše takole: »Dobiš neko nalogo, projekt. V prvi fazi odgovornost odlagaš, čas pa teče. Nastopi čas panike, postanemo histerični, nato nekaj naredimo in si oddahnemo. Je to učinkovito? Nekoliko, saj oddate. Kako se pri tem počutite? Na začetku grozno, po oddaji olajšano, nato pa vam je verjetno malo nerodno. Zanimivo je, da je kreativno razmišljanje podobno tenisu. Pri tenisu trdo treniramo določene gibe, ti nam pridejo v podzavest in na igrišču jih izvajamo avtomatsko. Tako bi morali trenirati tudi posamezna orodja kreativnega razmišljanja, zato da v vsaki situaciji vemo, katero orodje uporabiti,« predlaga Nastja Mulej.

Kako kreativno razmišljati?

Z učenjem kreativnega razmišljanja želimo preseči ustaljeno kreativno razmišljanje. Nastja Mulej ponudi zanimivo prispodobo: »Navadno enostavno čakamo, da nam ideja v glavo pade kot jabolko z drevesa. To, kar vas želim naučiti, je to, da sami splezate na jablano in z nje poberete jabolka oziroma ideje. Najbolj osnovni model tovrstnega razmišljanja je tristopenjsko razmišljanje. V prvi točki moramo vedeti, o čem točno bomo razmišljali, opredeliti moramo izziv. Ko vemo, o čem se bomo pogovarjali, lahko gremo naprej, iščemo ideje, rešitve. Tehnik je ogromno, orodij kolikor želite. To je tako kot v moževi delavnici. Različnih orodij je cel kup, hišica za otroke pa še vedno ni postavljena. Zato je pomembno, da znate ta orodja uporabljati. Tretja faza je izvedba. Vsaka od teh faz potrebuje razmišljanje v širino in veliko število idej.«

Ratličnih orodij je cel kup, potrebno jih je znati uporabljati. - Nastja Mulej

»Ena ideja izmed tri tisočih postane inovacija opozori predavateljica. »Samo štiri ideje od stotih, ki so že potrjene v podjetju, pridejo do konca. Zato potrebujemo ogromno idej. Šele iz tega lahko poiščemo optimalno rešitev. Ena sama ideja ne more biti najboljša, ne more biti optimalna za vse. Najprej potrebujemo množico idej, o katerih se pogovarjamo, nato izberemo najboljše, o njih razmišljamo in se šele nato odločimo za najboljšo,« pojasni učiteljica kreativnega razmišljanja. 

Udeleženci se znova soočijo z novo nalogo – v eni minuti zapisati sedem načinov, na katere lahko uporabimo žarnico. Ko so te načine zapisali, svoje ideje delijo s skupino. V naslednjem koraku skupaj določijo tisto, ki se jim zdi najbolj nenavadna. Ideje so različne, žarnica je lahko pripomoček za šivanje, glasbilo, varnostni sistem, vaza ... »Kaj smo s tem dosegli? Najprej sem vas k razmišljanju spodbudila s tem, da sem vam postavila normo – 7 načinov. Bi sicer prišli do te številke? Težko, morali ste se potruditi. Vsaka naslednja ideja je bila bolj abstraktna, drugačna. To je ustvarjalnost. Prva, druga in tretja ideja so klasične, splošno znane. Z omejenim časom sem želela dobiti osredotočenost. Omejen čas in norma sta osnove vsake dobe t. i. možganske nevihte. V daljšem času se ideje ne samo generirajo, ampak že kritizirajo, kar je slabo. Pri generiranju idej se je potrebno držati določenih pravil, najprej zapišemo, nato delimo, šele nato bo prišel čas za vrednotenje teh idej. Deljenje in vrednotenje idej sta dva popolnoma različna postopka, ki ju je nemogoče združiti,« opozarja Nastja Mulej.

V podjetju Toyota poda vsak delavec 300 koristnih nasvetov na leto. Več kot enega na dan. - Nastja Mulej
"Prvih nekaj idej je neuporabnih, šele nato pridejo na vrsto tiste, ki lahko postanejo inovativne," izpostavlja Nastja Mulej.

Izpodbijanje - enostavna metoda za izvrstne rezultate

Predavateljica v nadaljevanju predstavi še eno zanimivo trditev: »Težko bomo prišli do novega modela, če bomo nenehno izboljševali tisto, kar že obstaja. Veliko prej bomo do novosti prišli tako, da bomo nekaj postavili na novo Nastja Mulej nato kot osnovo za razmišljanje izpostavi dežnik in udeležence vpraša, kaj vse vidijo, ko jim nekdo pokaže dežnik. Sledi nabor njegovih lastnosti. Katere so njegove omejitve? Katere stvari bi morale biti vključene? Čemu se trudimo izogniti? Ideje, asociacije krožijo po prostoru. V naslednjem koraku se ustavimo pri vsaki izmed idej in razmislimo, ali res mora biti tako, ali je lahko kako drugače. »To je zelo enostavno orodje, ki se imenuje izpodbijanje. Zadevo razstavimo na majhne dele in če delamo temeljito, pridemo do množice novosti. Pri vsakem delu določenega produkta oziroma storitve se moramo ustaviti in se vprašati, ali res mora biti tako ali je lahko kako drugače razmišljanje povzame predavateljica in predstavi cel kup različnih dežnikov, ki predstavljajo drugačen, inovativen pristop – dežnik, ki je hkrati dežni plašč, dežnik za dve osebi, dežnik za živali, dežnik kot šotor, dežnik kot pokrivalo ...

Udeleženci Marketing TOPX-a se nato z orodjem izpodbijanja lotijo svojih primerov, svojih produktov oziroma storitev. Pri tem so zaradi časovnih omejitev morali razmišljati izjemno osredotočeno, pozorni so morali biti na to, da najprej ideje ustvarijo, šele nato vrednotijo. Cilj naloge je iz obstoječega izdelka narediti izdelek z dodano vrednostjo. Pri tem se je potrebno držati treh P-jev ustvarjalnosti.

»Sveti« trije P-ji kreativnega razmišljanja:

 • POZITIVNOST: »Ko naletite na neko idejo, vedno o njej razmišljajte pozitivno. S tem ljudje nimajo težav, ko jim je nekaj všeč. Izziv je, kadar slišijo idejo, ki jim ni všeč. Takrat pozabijo na pozitivnost in začnejo takoj vrednotiti. Najprej je potrebno ideje nabrati. Če želiš imeti proaktivne ljudi, potem njihovih idej ne smeš ubijati
 • PLODNOST: »Več kot je idej, bolje je. Ni važno, kdo pove katero idejo, gradimo na idejah drugih, vsak da v idejo svoj del.«
 • POREDNOST: »Predrzno, provokativno. Lažje je ukrotiti divjo idejo, kot narediti nekaj inovativnega iz mlačne ideje.«
Lažje je ukrotiti divjo idejo, kot narediti nekaj inovativnega iz mlačne ideje. - Nastja Mulej

Z metodo izpodbijanja do ideje z dodano vrednostjo

Vsak izmed udeležencev je na list napisal najboljši izdelek oziroma storitev, ki ga ponuja njihovo podjetje. V naslednjem koraku so lističe nalepili na sredino mize, da so jih lahko videli vsi v njihovi skupini in prebrali izdelke, ki so jih zapisali ostali. Izmed nabora izdelkov so izbrali tistega, ki se jim je zdel najbolj privlačen – selekcija po občutku, brez ocenjevanja. »Igrali se bomo z metodo izpodbijanja. Koristna je za izpodbijanje obstoječega stanja in ugotovimo lahko, da naš izdelek morda ni dober takšen, kakršen je. Cilj je, da postanemo edinstveni,« pojasni Nastja Mulej. 

Delo poteka po že znanem sistemu:

 1. OPIS LASTNOSTI: Najprej naštejemo lastnosti našega izbranega produkta, do zadnje malenkosti.
 2. IZPODBIJANJE: Za tem izberemo nekaj izmed teh lastnosti in jih izpodbijamo: Ali res morajo biti takšne, kot so? Ali je lahko kako drugače? 

»Vedno obstaja druga, boljša pot. Če je vaš nov projekt isti kot lanski, potem to ni nov projekt, ampak rutina opozarja predavateljica junijskega Marketing TOPX-a in dodaja: »Izpodbijamo izdelek, ki je na videz popoln, zato si izberemo najboljše izdelke. Temeljiti mora na obstoječem stanju, ne govorimo o tem, kaj bi lahko bilo, ampak so nastavki vzeti iz obstoječega stanja. Kar je trenutno, je super, ampak vprašamo se, kako bi lahko stvar naredili drugače – morda bo tako boljša. Metodo izpodbijanja lahko uporabimo za kar koli, širše kot je, bolj je potrebno zadevo razčleniti, da dobimo posamezne sestavne dele.«

Na tokratnem izobraževanju Marketing TOPX so udeleženci sodelovali izjemno aktivno.

Metoda izpodbijanja

 • 1. korak: Razčlenitev izdelka oziroma storitve – v tej fazi naštejemo vse sestavne dele, člene, lastnosti izbranega izdelka oziroma storitve.
 • 2. korak: Dodamo še svoja prepričanja, dopolnimo seznam, zakaj naš produkt sploh obstaja? Katere potrebe ljudi zadovoljuje? Namen te faze je izdelek oziroma storitev zares razbiti na najmanjše možne dele. Tako dobimo odskočno desko za rojevanje svežih idej.
 • 3. korak: Izpodbijanje – pogledamo vse izpostavljene dele našega izdelka in storitve ter razmislimo, ali je to zares edina možnost. Za večino delov našega produkta obstajajo alternative, potrebno jih je najti in zapisati.
 • 4. korak: Dobili smo množico različnih idej, kako jih selekcionirati? Po občutku. Pregledamo seznam alternativ, katere so nam najbolj všeč, najbolj pogumne, najbolj perspektivne.
 • 5. korak: Izmed vseh izbranih alternativ skupina z metodo glasovanja izbere najboljše izmed idej posameznikov.
 • 6. korak: Vrednotenje prednosti – na alternativne ideje najprej gledamo s pozitivne strani (prednosti, koristi, zmožnosti) in te pozitivne strani argumentiramo. Poskušamo gledati z zornega kota vseh vpletenih: proizvajalcev, kupcev, dobaviteljev, okolja ...
 • 7. korak: Vrednotenje slabosti – namerno poiščemo slabosti naših izbranih alternativnih idej, iščemo ovire in tveganja. Razmišljamo skeptično in podajamo razloge za našo skepso. S tem izpostavimo potencialne težave. Kje so trenutni in kje potencialni izzivi, na kaj moramo biti pazljivi? Znova upoštevamo različne zorne kote.
 • 8. korak: S skupino delimo naše pluse in naše minuse – skupaj poizkušamo razmišljati o pozitivnih plateh in o tem, kako bi lahko premostili slabosti naše alternativne ideje. Pomembno je poslušanje mnenja drugih članov skupine.
 • 9. korak: Reševanje problemov – kako bi lahko rešili slabosti naše alternative, kako bi se izognili tveganju?
 • 10. korak: Ponovimo faze od 6. do 9. na naših drugih idejah.
 • 11. korak: Imamo več idej, potrebno se je odločiti, kje smo in kam gremo. Če opazimo, da ene ideje ne bomo mogli udejaniti, gremo k drugi, ne trudite se s tem, da jo drugače zapakirate. Zato je dobro imeli čim več idej. Idealno je, da so odločevalci o tem, katera ideja bo sprejeta, v procesu od samega začetka. Tako z metodo izpodbijanja dobimo najboljšo idejo, ki jo zapišemo v stavku ali dveh. Natančno. Nujno je potrebno tudi določiti, kdo točno, kako točno in do kdaj izpelje izvedbo ideje.

Nastja Mulej predstavi nekaj osnovnih nasvetov, kako se lotiti metode izpodbijanja: »Zavedati se moramo, da lahko izpodbijamo popolnoma vse. Dobro je, da sestavimo ekipe iz 6-8 ljudi in da med njimi niso samo poznavalci, ker ti navadno vidijo samo omejitve, dobro je, da so ekipe interdisciplinarne – kupci, proizvajalci, prodajalci, različne starostne skupine, cilj je dobiti čim bolj različne ideje. Nikakor v fazi naštevanja idej ne kritizirajte ali napadajte, izpodbijajte čisto vse – cilj je izboljšanje nečesa, kar že obstaja, predvsem dolgoletnih tradicij v podjetju.«

Izpodbijamo lahko popolnoma vse. - Nastja Mulej

Na kaj moramo biti pozorni v fazi vrednotenja? »Pri vrednotenju ne gre za to, da enostavno trdimo, da nam nekaj ni všeč. Vrednotenje je raziskovanje – namesto da si med sabo nasprotujemo, raziskujemo prednosti določene alternative. Ko najdemo prednosti, se lotimo še slabosti, vse to pa počnemo z različnih zornih kotov. Ideja, ki se nam zdi dobra ali slaba, se nam takšna zdi zaradi naših vrednot, izkušenj, informacij, druga oseba ima lahko ta sistem popolnoma drugačen. Potrebno si je odpreti obzorja, vsak iz svojega zornega kota, nato sledi odločitev. Vrednotenje ni kritiziranje, pomembno se je najprej lotiti pozitivnih vidikov določene ideje, če ne boste našli dovolj plusov, potem niti ne greste v iskanje slabosti, idejo preprosto zavržete in greste k naslednji. Iskanje slabosti ima eno samo korist – je odskočna deska za nove rešitve, spremenjene ideje,« poudarja Nastja Mulej.

Vrednotenje je raziskovanje, najprej iskanje prednosti, šele nato slabosti. - Nastja Mulej

Z metodo izpodbijanja so udeleženci izobraževanja prišli do številnih zanimivih idej o tem, kako priti do izdelkov oziroma storitev z dodano vrednostjo, od suhih šamponov v razpršilu, ki ne puščajo belih madežev, do izvedbe izobraževanja Marketing TOPX, na katerem predavatelj ne bo pripravljen, ampak bodo pripravljeni udeleženci, zabavnega načina priprave čokolade, ki si jo pripraviš sam in uporabe t. i. vplivnežev v digitalnem marketingu, ki bodo čim bolj sovpadali z našo blagovno znamko. Vsekakor je izjemno aktivno predavanje Nastja Mulej udeležencem ponudilo ogromno snovi za nadaljnji razmislek.

Zapis je nastal na podlagi junijskega izobraževanja Marketing TOPX, ki ga je vodila Nastja Mulej.

Foto: Črt Piksi. 

Celotno fotogalerijo si lahko ogledate TUKAJ.

"Sveti" trije P-ji kreativnega razmišljanja:

 • Pozitivnost
 • Plodnost
 • Porednost

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 200 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
RASTEMO ŽE VEČ KOT 40 LET
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice