Predsednik Društva za marketing Slovenije dr. Mitja Pirc v nagovoru članov ob prehodu v novo leto razmišlja o letu, ki se počasi izteka, in o letu, ki se nezadržno približuje. Društvo za marketing Slovenije, največja marketinška skupnost pri nas, bo raslo tudi v letu 2019.

Društvo za marketing Slovenije je v letu 2018 doseglo nove mejnike, tako po številu članov, številu dogodkov in izobraževalnih ur ter številu predavateljev. V zadnjih štirih letih smo vrednost večine teh kazalnikov močno povečali, kar kaže na pravilno usmeritev društva za člane, sodelujoča podjetja in organizacije. Nove vsebine (podatkovna analitika, GDPR, design thinking ipd.) ter novi formati dogodkov (npr. Vedoželjnik) so bili zelo dobro sprejeti s strani udeležencev in bralcev vsebin DMS. Ožja ekipa DMS, upravni in nadzorni odbor ter vsi ostali sodelujoči smo zelo ponosni na visoko kakovostno vsebino in strokovno delovanje društva.

Društvo za marketing Slovenije v številkah

Pogled naprej

S pripravami programa, vsebin in nadgradnje delovanja DMS smo že pogumno zakorakali v 2019. V naslednjem letu bo tako še več dogodkov, tudi v smeri ožjih vsebin in manjših skupin. Še naprej bomo delovali v smeri večje dodane vrednosti za člane, tako z novimi in aktualnimi vsebinami kot tudi z novimi formati dogodkov. Za nadaljnji razvoj kompetenc članov DMS uvajamo delavnice za urjenje konkretnih veščin. Pomemben mejnik delovanja DMS je nadgradnja spletnega mesta in digitalnih vsebin, da bodo dostopne tudi tistim, ki ne morejo priti na dogodke ali si jih želijo ponovno ogledati. Digitalna knjižnica znanja bo ponujala tako tekoče gradivo kot tudi gradivo iz preteklih let. V prihodnje bomo imeli še večji poudarek na povezovanju različnih oddelkov in strok, saj je marketinška filozofija in delovanje na ravni celotnega podjetja ali organizacije.

Katere besede se najpogosteje znajdejo v življenju marketingšev?

DMS in usmeritve

Društvo za marketing Slovenije bo ostalo najpomembnejši vir praktičnega marketinškega znanja v Sloveniji, temeljilo bo na deljenju dobri praks in primerov članov z drugimi člani in medsebojnem učenju ter povezovanju. Ključno je skupno reševanje izzivov in odpiranje priložnosti v prihodnosti. Naša usmeritev je spodbuditi trženjsko in h kupcu usmerjeno filozofijo ter delovanje podjetij in organizacij. Pri tem nam je pomembna ambicioznost tako v družbi kot gospodarstvu, saj so tržno usmerjeni poslovni modeli edina priložnost za razvito in izvozno usmerjeno državo. DMS bo k temu prispeval preko strokovnih vsebin, inovativnih formatov ter sodobnih načinov podajanja znanja. 

"Društvo za marketing Slovenije bo ostalo najpomembnejši vir praktičnega marketinškega znanja v Sloveniji," obljublja predsednik upravnega odbora DMS.

Zapis je nastal kot uvodnik v decembrsko mesečno pismo članom DMS.

Foto: Nejc Lasič

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice