Če danes velja, da so podatki gorivo, ki premika znanost, je marketing kot ustvarjalec in pripovedovalec zgodb tisti, ki v podjetju premika kulturo. Od nekdaj so me zanimale globine in skriti pomeni – ljudi, stvari, odnosov, zgodb.

To me je vodilo k spoznanju, da se vse to prepleta znotraj marketinga in tržnega komuniciranja, zato sem se namesto študija medicine odločila za študij marketinga. Čeprav marketing neposredno ne rešuje življenj, ne gre zanemariti njegove moči pri reševanju številnih drugih izzivov in bolečin, s katerimi se soočajo kupci in uporabniki sodobnih blagovnih znamk.

Kljub nestanovitnim časom povprečen sodoben uporabnik živi, v primerjavi s prejšnjim stoletjem, v izobilju in v obdobju družbene blaginje. Podjetja ga obdajajo z obsežno ponudbo, ki pogosto presega njegove osnovne želje in potrebe. Ponudba v marsikaterem tržnem segmentu presega povpraševanje in priložnosti za diferenciacijo so manjše kot pred desetletji. V podjetjih, kjer ima marketing strateško funkcijo, si aktivno prizadevajo razumeti in zadovoljevati potrebe kupcev, prepoznavajo trende v tržnem okolju, iščejo priložnosti za inovacije in nove segmente, predvsem pa skrbijo, da se zgodba o blagovni znamki in marketinška sporočila komunicirajo konsistentno na vseh ravneh v podjetju in na vseh točkah stika.

Vloga marketinga na nivoju strateškega upravljanja je namreč vse to – prepoznati potencial, ustvarjati nove priložnosti in jih primerno komunikacijsko umeščati v čas in prostor. Nenehno vrednotenje in prilagaje marketinškega miksa. Sodoben marketingaš zagotovo nima enostavne naloge, saj mora delovati vsestransko, učinkovito in ustvarjalno med sabo povezovati vse to in obenem učinkovito sodelovati s prodajo. Slednje se mi zdi ključno, da obe področji v podjetju delujeta usklajeno in povezano, ne kot dve ločeni enoti, saj to pomembno prispeva tako k marketinški odličnosti kot prodajni učinkovitosti.

Če to prezrcalimo na vrline dobrega marketingaša, je to nekdo, ki je zavezan k nenehnem razvoju in učenju. Ima močno motivacijo za iskanje novih priložnosti. Ima zdravo mero empatije, da razume potrebe kupca. Ima izvrstne komunikacijske spretnosti, da zna na enostaven, a zapomnljiv način sporočiti, kako njegova ponudba zadovoljuje kupčeve potrebe in želje. Seveda pa po navadi marketing ni v domeni ene osebe, ampak tima, kjer je vsak član specializiran za svoje področje, kot multidisciplinaren tim pa tvorijo odlično ekipo.

Vsekakor pa mora vsak marketingaš nenehno vzdrževati svojo strokovno kondicijo. Sama redno berem strokovne e-novičnike, poslušam webinarje, temelje osvežujem z literaturo, predvsem pa se redno udeležujem strokovnih izobraževanj in konferenc doma in v tujini ter seveda marketinških dogodkov, ki jih organizira Društvo za marketing Slovenije.

Maja Gorjanc izpostavlja pomembnost nenehnega vzdrževanja strokovne kondicije marketingašev.

Članstvo v Društvu za marketing Slovenije priporočam vsem, ki želijo ostati v dobri marketinški kondiciji in v toku s trendi. DMS namreč članom ponuja celovit nabor usposabljanj za razvoj temeljnih marketinških kompetenc in novih veščin, ponuja pa tudi priložnost za izmenjavo izkušenj tako s priznanimi strokovnjaki z različnih sorodnih področij kot kolegi iz stroke. Predvsem pa si želim, da bi v sklopu mandata tega upravnega odbora DMS umestili kot pomembno stanovsko združenje v širši geografski prostor, med sabo povezali različne generacije, predvsem pa da bodo vsi dogodki ponudili prostor za druženje in mreženje. Na koncu dneva po vseh teh dogodkih najbolj ostanejo v spominu ljudje.

Maja Gorjanc, svetovalka za komuniciranje in marketing, iPROM

Kar enostavno morate vedeti v letu 2024. Pridružite se naši marketinški skupnosti.

VČLANI SE

Zapis je pripravila Maja Gorjanc, svetovalka za komuniciranje in marketing pri agenciji iPROM ter članica upravnega odbora DMS.

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam