Dr. Mitja Pirc ob vstopu v leto 2018 razmišlja o prihodnosti marketinga in o spreminjajočih nalogah naše stroke. "Ključna bo odlična in enotna izkušnja na vseh stičnih točkah s kupci," napoveduje predsednik upravnega odbora Društva za marketing Slovenije.

Vloga marketinga v podjetjih je razumevanje tržne dinamike, iskanje tržnih priložnosti in predvidevanje nevarnosti. Marketing ima tudi izreden pomen za širše odpravljanje internih izzivov ter razvoj pomembnih kompetenc in procesov za uspešno tržno delovanje. V zadnjih letih smo že bili priča naraščajoči hitrosti spreminjanja tržnega okolja, tako na strani kupcev (npr. milenijci) kot tudi na strani novih igralcev (Uber, Airbnb). Slednji predvsem s širše nastavljenimi tehnološkimi preskoki zasedajo nova mesta v gospodarskem prostoru. 

Eden ključnih izzivov marketingašev je tako glede njihove vloge, hitrosti in fokusa pri uvajanju trženjskih tehnoloških sprememb v podjetja in omogočanju preskokov.

Vloga marketinga v podjetjih je razumevanje tržne dinamike, iskanje tržnih priložnosti in predvidevanje nevarnosti. - Dr. Mitja Pirc
"Vloga marketingašev se spreminja, njihovo delo bo čedalje bolj temeljilo na hitrosti in fokusu uvajanja trženjskih tehnoloških sprememb v podjetja in omogočanju preskokov," opozarja dr. Mitja Pirc (Indigo Consulting).

Celosten pogled 

Tehnološki trendi (Gartner 2018) se kažejo na treh širših področjih, na stičnih točkah s kupci, v inteligentnih sistemih ter v infrastrukturi in protokolih. Primeri stičnih točk so vse digitalne naprave, mobilne naprave, AR (augmented reality), pametni domovi, avtonomna vozila in podobno. Ključna bo odlična in enotna izkušnja na vseh stičnih točkah s kupci. Primeri inteligentnih sistemov so predvsem podatki in njihova monetizacija. Dva ključna izziva pri inteligentnih sistemih sta GDRP in pomanjkanje kadra z analitičnimi kompetencami. Tretje področje so infrastruktura in protokoli, kjer so primer blockchain rešitve, ki spreminjajo logiko in dinamiko tržnega delovanja. Za uspešna podjetja bo ključno obvladovanje vseh treh področij

Za uspešna podjetja bo ključno obvladovanje treh tehnoloških področij, stičnih točk s kupci, inteligentnih sistemov ter infrastrukture in protokolov. - Dr. Mitja Pirc

Vloga marketinga in hitrost ukrepanja

Marketing bo imel vodilno vlogo (v širšem smislu) pri uvajanju trženjskih tehnoloških rešitev, pri oblikovanju njihove arhitekture in delovanja, saj so odločitve glede pozicioniranja na trgu, nakupne izkušnje in delovanja širšega ekosistema podjetja (partnerji) v rokah marketinga. 

Vse tehnološke rešitve gredo skozi različne faze razvoja (od navdušenja do razočaranja in zrele faze) zaradi česar se podjetja pogosto odločijo za strategijo čakanja do zrele faze. V zadnjih letih smo se naučili, da so te faze vedno krajše. Obenem podjetja pogosto ugotovijo, da nimajo kompetentnega kadra in vzpostavljene organizacije ter procesov za nove tehnološke rešitve.Zato je ključno začeti hitreje, ne zaradi zrelosti tehnologije, temveč vseh ostalih dejavnikov uspeha, da se organizacija pripravi.

V zadnjih letih smo se naučili, da so faze razvoja tehnoloških rešitev čedalje krajše. - Dr. Mitja Pirc

Uravnavanje nujnega in pomembnega

Podjetja imajo ambiciozne cilje za leto 2018 in veliko je nujno potrebnih aktivnosti, ki bodo zagotavljale dobre poslovne rezultate v naslednjih četrtletjih. Z visokim tempom dela in osredotočanjem na tekoče aktivnosti pa pogosto zmanjka časa in volje za pomembne dolgoročnejše aktivnosti. Kot smo bili priča tako na strani kupcev kot na strani novih konkurentov, se tržno okolje lahko drastično spremeni že v nekaj letih. Zato moramo že danes začeti s pomembnimi aktivnostmi za leto 2020.

Tehnološki trendi (Gartner 2018) se kažejo na treh širših področjih: 

1. Stične točke s kupci

2. Inteligentni sistemi

3. Infrastrukture in protokoli

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
RASTEMO ŽE VEČ KOT 40 LET
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice