Udeleženci marketinške akademije so se udeležili dvodnevne delavnice na Bledu, na kateri so se posvetili procesu postavljanja marketinške strategije, se učili o pomenu mreženja in nadgrajevali znanje vodenja in delovanja v timu.

Če želi marketing prevzeti odgovornost za poslovnih uspeh podjetja, morajo marketinški vodje razumeti celoten poslovni proces in imeti strateški vpogled v poslovanje podjetja. S tem namenom je bila spomladi 2016 na pobudo Nataše Mithans (Pristop) in Tanje Kavran (DMS) ustanovljena Marketinška akademija, nov izobraževalni program Društva za marketing Slovenije. Pobudnici sta želeli zapolniti vrzel na področju celostne nadgradnje marketinškega znanja marketinškim talentom. Prva generacija akademije je od marca že prisluhnila številnim predavanjem, junija pa so se udeleženci akademije udeležili dvodnevne delavnice na Bledu, na kateri so se posvetili procesu postavljanja marketinške strategije, se učili o pomenu mreženja in nadgrajevali znanje vodenja in delovanja v timu.

Prvi dan

ZA USPEŠNO STRATEGIJO JE NUJNO SLEDITI KORAKOM IN DEFINIRATI ODGOVORNOSTI

Prvi del dvodnevne delavnice je bil namenjen poslovni oziroma marketinški strategiji, saj uspešno zasnovana strategija nujno prepleta tako poslovne kot marketinške cilje. Strategija podjetje usmerja v smer, začrtano na podlagi okolja, v katerem podjetje deluje, in njegovih omejitev oziroma zmogljivosti: strategija torej na podlagi okolja in stanja, v katerem se podjetje nahaja danes, definira prihodnje cilje in pot.

 • Upoštevanje zunanjega okolja je ključno za opredelitev strategije na raven, ki bo zagotovila implementacijo in uspeh.
 • Poleg tega pa mora postavitev strategije upoštevati tudi interne dejavnike, da bo implementacija sploh mogoča.

"Strategija je najvišje postavljen dokument pod vizijo nekega podjetja, s katerim usmerjamo nadaljnje aktivnosti in zagotovimo enotno razumevanje smeri, v katero želimo in na kakšen način," pojasnjuje dr. Mitja Pirc, Pristop Poslovno svetovanje & Indigo. Strategijo morajo zato ponotranjiti vsi členi v podjetju – od najvišjega vodstva do zaposlenih v posameznih oddelkih.

3 KLJUČNI ELEMENTI STRATEGIJE

1.  Diagnoza okolja in omejitev

Prvi korak je analiza tako notranjih kot zunanjih  dejavnikov. Na tej točki se mora podjetje vprašati, kaj se dogaja v okolju, v  katerem posluje in kako je pripravljeno na spremembe.

Analizirati mora zunanje okolje –  kaj se dogaja:

 • s konkurenco (na  trg lansira nove izdelke; povečuje tržni delež?);
 • s potrošnikom  (je opaziti trend povečanega nakupa cenejših izdelkov; ali pa trend kupovanja  zdravih izdelkov?);
 • z  makroekonomskim okoljem (kakšna je gospodarska rast; kakšna inflacija ipd.?);
 • z ekosistemom  (se je pojavila nova, bolj omejujoča zakonodaja; kakšen trend je zaznati v  sindikatih ali v medijih?).

Analizirati je potrebno notranje okolje:

 • kakšni so  poslovni rezultati, organizacija in ključni procesi, viri (HR, finance ...)  in stanje IT-ja v podjetju.

Potrebno je definirati ključni element, ki kritično  vpliva na uspešnost podjetja:

 • na primer,  nekomuniciranje med marketingom in prodajo (interni dejavnik) rezultira v poznem pridobivanju informacij;
 • ali glede  staranja potrošnika (zunanji dejavnik,  ki se v tem primeru tiče potrošnika). 

2. Ključne usmeritve

Pri tem upoštevamo tako potrebe in želje podjetja kot  dinamiko v industriji - podjetje se lahko trendom v industriji prilagodi, ali  pa popolnoma revolucionira industrijo - strategija bo torej odvisna od tega,  kaj podjetje sploh želi in kaj je v dani industriji mogoče.

3. Implementacijski načrt

Načrt  mora nujno vsebovati korake, ki jih razumemo kot potrebne, da dosežemo želen  cilj, opredeljen pri postavitvi strategije. Poleg tega je treba definirati zadolžene  osebe za pripravo načrta in implementacijo akcijskega načrta ter časovni  okvir. Načrt mora biti realen in izvedljiv z razpoložljivimi viri. Dobro je  definirati tudi mejnike strategije, na podlagi katerih bodo odgovorne osebe  merile oziroma preverjale implementacijo in uspeh strategije.

Strategija mora povzorčiti črvičenje v trebuhu vsaj dva dni, drugače ni dobra strategija.

Priprava strategije naj bi v povprečju vzela 3 do 4 mesece. "Strategija mora povzorčiti črvičenje v trebuhu vsaj dva dni, drugače ni dobra strategija," se nasveta predavatelja spominja udeleženec akademije Klemen Avsenik, direktor trženja, Šport TV.

3 DO 4 MESECI ZA PRIPRAVO  STRATEGIJE

Mitja Pirc izpostavlja, da je za pripravo strategije potrebnih 3 do 4 mesecev časa. V prvih  3–4 tednih mora podjetje analizirati stanje in ključne aktivnosti, zatem mora  ekipa v 4–6 tednih opredeliti možnosti in jih uskladiti z vodstvom, nato pa v  dveh tednih pripraviti načrt implementacije strategije.

Pri  pripravi strategije so na voljo številna orodja, ki pomagajo identificirati  težavo in izvor težave:

 • s pomočjo analize nakupnega lijaka lahko  pridobimo razumevanje o poteku nakupa in točkah nezadovoljstva v nakupnem  procesu;
 • piramida moči znamke lahko pomaga pri oblikovanju marketinških ciljev;
 • s  pomočjo modela 4P lahko razvijemo  izhodišča za portfelj izdelkov in znamk itd.

Kot zaključuje dr. Mitja Pirc, mora podjetje nujno slediti celotnemu procesu priprave strategije, od idenfikacije stanja v notranjem in zunanjem okolju do definiranja ključnih usmeritev in implementacije, predvsem pa zastaviti realno dosegljive cilje in zadolžiti odgovorne osebe za uvedbo in merjenje uspeha. Le tako bo strategija dejansko zaživela in prinesla rezultate.

OD MREŽENJA DO TIMSKEGA DELA

Predavanje Mateja Goloba (30Lean) je bilo usmerjetno v odgovor, zakaj je mreženje pomembno, in kako lahko pomaga pri rednem delu kot tudi pri razvoju kariere. Poudaril je pomen mreženja znotraj lastne organizacije, v okviru službe in interesnih dejavnosti ter izven svojega področja, saj to širi obzorja.

Da je mreženje učinkovito in kvalitetno, je pomembno vzdrževati dnevno rutino - nove kontakte zapisovati ter jih naslavljati, pri čemer so v pomoč različna orodja - na primer Linkedin in Rapportive. "LinkedIn vam ne bo pomagal danes, da naredite posel, bo pa prišel čas, ko boste nekoga potrebovali in vam bo v pomoč," se predavateljevega nasveta spominja udeleženec akademije Matic Zupanc, International Brand Manager, Studio Moderna.

LinkedIn vam ne bo pomagal danes, da naredite posel, bo pa prišel čas, ko boste nekoga potrebovali in vam bo v pomoč.

Prvi dan so udeleženci zaključili s teambuildingom v obliki kuharske delavnice v Vili Podvin.

Drugi dan

Drugi dan je bil posvečen razvijanju vodstvenih sposobnosti in timskemu delu. Sandi Kofol, O.K. Consulting, je predaval o timskem delu in vlogah v timu ter vodenju timov. Predstavil je delovne stile in njihove prednosti in pomanjkljivosti. "Delovni stil je privzgojen vzorec, ki smo ga stabilizirali v zgodnjem otroštvu. To je bil podzavesten odgovor na zahteve okolja, kot tudi upanje, da nas bodo zaradi tega drugi imeli radi, nas spoštovali ali sprejeli. Imamo občutek, da se drugače ne da delati ali da so drugi, ki delajo drugače, čudni. Na tem področju je največ nesporazumov v vodenju," pojasnjuje predavatelj.

Pri delu je pomembno ozaveščanje lastnega delovnega stila ali stilov v posameznih situacijah in obenem spoznavanje z drugimi delovnimi stili, saj bomo tako lažje razumeli sebe in druge ter dinamiko dela v timu. Poleg tega lahko s poznavanjem prednosti in pomanjkljivosti delovnih stilov skrbimo za lastne "varovalke" in zavestno izberemo ustrezni stil v posameznih situacijah.

Pri delu je pomembno ozaveščanje lastnega delovnega stila ali stilov v posameznih situacijah in obenem spoznavanje z drugimi delovnimi stili.

"S svojimi besedami, pripovedovanjem izkušenj in nenazadnje tudi s predstavitvijo teoretičnih modelov, v katere verjame, me je popolnoma prevzel in mi dal misliti še kar nekaj časa po že končanem predavanju. Trudim se, da njegove ''nauke'' upoštevam tudi pri delu v Pristopu, kjer imam kot vodja projektov vsakodnevno opravka z različnimi profili ljudi, ki so že zaradi same narave dela značajsko popolnoma drugačni od mene (nauk št. 1: ne sklepaj vedno po sebi), a je naše razumevanje in spoštovanje (nauk št. 2: kot vodja moraš razumeti svoj tim, ni pa nujno se s posamezniki v njem strinjati) ključno za dosego sinergij in posledično rezultata, ki ga moramo zagotoviti našim naročnikom," o predavanju Sandija Kofola pravi udeleženka akademije Nina Dremelj, vodja projektov, Pristop.

KAJ PRAVIJO UDELEŽENCI?

Udeleženci že po nekaj mesecih izkušenj s programom akademije opažajo, da bodo imeli po zaključku akademije izjemno primerjalno prednost. 

Imeli so recimo priložnost spoznati "ogromno praktičnih primerov, ki bi jih drugače težko ali sploh ne slišal, kar je velika prednost za širitev obzorja in generiranje idej," pravi Matic Zupanc (Studio Moderna).

 Pridružuje se mu Teja Leskovšek (Mercator), ki pravi, da je na akademiji pridobila "številna dodatna marketinška znanja in mehke veščine, ki so izrednega pomena za nadaljevanje kariere. Omogočila mi je, da sem spoznala številne mlade marketingaše, s katerimi smo imeli možnost deliti izkušnje na različnih študijskih primerih, preko katerih sem pridobila nova znanja, veščine in ideje." 

Udeleženka Adrijana Krope (Medis) pojasnjuje, da je po osnovni izobrazbi naravoslovka in da v procesu šolanja ni imela predavanj na temo marketinga ali prodaje. "S pravo prodajo sem se prvič srečala, ko sem pred dobrimi 5 leti začela delati v farmacevtski industriji kot predstavnica na terenu. Z marketingom pa se spoznavam šele manj kot dve leti. V programu sem do sedaj dobila ogromno informacij, moja pričakovanja so bila v veliki meri uresničena."

Sicer pa se mladi marketingaši že sedaj zavedajo strateškega pomena marketinga v podjetju. "Želim pridobiti toliko samozavesti, da bom lahko vodstvu in naročnikom pogledala v oči in razložila, da bistvo marketinga ni v marketinškem komuniciranju. Želim skupaj z njimi ustvariti nove zgodbe o uspehu skozi marketing," zaključuje Nela Drobež (Simetrija).

JESEN BO MARKETINŠKO AKTIVNA

Udeležence programa jeseni čakajo nova predavanja Marketing TOPX, prvo že v sredini septembra, ko bo dr. Mitja Pirc, Pristop Poslovno svetovanje & Indigo, pojasnil cenovne strategije in taktike kot ključne dejavnike za povečanje dobička. Poleg tega se bodo udeleženci udeležili tudi delavnice o poslovni analitiki in poslovnem komuniciranju. Drugi del Marketinške akademije, ki bo nastopil s pričetkom leta 2017, je namenjen individualnemu delu s poudarkom na mentorskem odnosu in s končnim ciljem prijave projekta za marketinški talent leta.

Fotografije: Boris Pretnar

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 200 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
RASTEMO ŽE VEČ KOT 40 LET
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice