Dr. med. Željko Ćurić v nagovoru članov Društva za marketing Slovenije: »Človek, ki sam sebi ni najvišja avtoriteta, bo imel hude težave z odgovornostjo.«

»Zakaj odgovornost temelji na besedi odgovor? V psihiatriji vemo, da je odgovornost čustvo, ki ga čutimo takrat, ko prevzamemo nase določeno dolžnost. Ampak, ali odgovornost sploh obstaja? Seveda poznamo izraze, kot so čutiti odgovornost, delegirati odgovornost. Ampak ali odgovornost obstaja kot taka, se ji lahko izognemo, jo lahko sprejmemo?« Tako je dr. Željko Ćurić začel predavanje o odgovornosti na januarskem Zboru članov Društva za marketing Slovenije. Večina poslušalcev je na to vprašanje prikimala ali dala pritrdilen odgovor. Reakcija predavatelja: »Ali mi jo prosim pokažete?«

Čustva in odgovornost so povezani s poslom, dr. Ćurić opaža, da se v poslu pogosto sooča z ljudmi, ki se za svojo neodgovornost izgovarjajo na čustva: »Pravilo številka ena – odgovornost ne obstaja. Obstaja odgovorna oseba. Ali razločite razliko? Jeza ne obstaja, obstaja jezna oseba. Ne obstaja ljubosumje, obstaja ljubosumna oseba. Lahko se poigramo z besedami in se vprašamo, kdaj lahko uporabimo odgovornost kot odgovor in kdaj kot izgovor. Takrat, ko ste od mene prevzeli odgovornost, pričakujem, da mi boste dali odgovor, kaj se s projektom dogaja, kako se realizira in ta odgovor mi govori, da se počutite kot odgovorna oseba.«

Pravilo številka ena – odgovornost ne obstaja. Obstaja odgovorna oseba.

Kakšen element odgovornosti nosi krivda?

Ob odgovornosti se poraja tudi vprašanje krivde, ki ga dr. Ćurić povezuje z motivacijo. Zahodna kultura sprejema krivdo kot določeno motivacijo za dejanja in krivda nam je vpeta že v vzgojo. »Kaj počne obtoženi, ko je spoznan za krivega? Čaka na svojo kazen. Kaj počnejo odgovorni, ko obtoženi čaka na kazen? Iščejo rešitev nastale situacije, kako zgodbo popraviti.« Odgovornost je po njegovem mnenju veliko boljši motivator kot krivda.

Trajna neodgovornost osebe vpliva na njegovo avtoriteto. Sokrat je trdil, da sta temelja avtoritete zaupanje in odgovornost. »Raziskave pravijo, da je odgovornost temelj avtoritete. Staro pravilo pravi če si želiš izgubiti avtoriteto, se začni obnašati neodgovorno. Avtoriteta se povezuje z besedo moč. Oseba, ki začne komunicirati, naj bi temeljila na ustrezni moči, ki so ji stari Grki rekli avtoriteta. Odgovornost je ena od moči avtoritete,« pojasnjuje dr. Željko Ćurić.

Odgovornost je veliko boljši motivator kot krivda.

Oblike moči

Razmejiti je potrebno formalno moč, ki je vidna in se kaže v obliki spričeval, diplom, potrdil in dovoljenj, ter socialno moč. V preteklosti je bila formalna moč zelo pomembna, saj je popolnoma zadostovala in je varovala osebo, ki so ji zaradi njenega položaja vsi priznavali avtoriteto. In tako je formalna moč ščitila neodgovornost. Dr. Ćurić opozarja, da formalna moč, ki je v izobrazbi in nazivu, postaja vse manj pomembna, narašča pa pomembnost socialne moči, ki temelji na odgovornosti. »Socialna moč je moč vpliva v družbi na druge, z namenom, da drugi izpolnjujejo vaše želje. Formalno moč se da brez težav izmeriti, potrebno je samo pogledati vizitko. Kako pa izmerimo socialno moč? Če vas dodam v skupino vam neznanih ljudi, koliko časa boste potrebovali, da ugotovite, kdo je vodja te skupine, čigava beseda je zadnja ter ima največjo težo in moč? Zelo hitro je 7 sekund, to uspe pogajalcem s teroristi in pripadnikom specialnih enot. Navadni smrtniki za to potrebujemo 7 minut,« razlaga dr. Ćurić.

Če vas dodam v skupino vam neznanih ljudi, koliko časa boste potrebovali, da ugotovite, kdo je vodja te skupine?
Odgovornost v veliki meri pove, kakšna je vaša identiteta, koliko ste se sprijaznili z lastnimi vrednotami in koliko spoštujete sami sebe. (Dr. Željko Ćurić)

Poslušalcem je dr. Ćurić predstavil posebno lestvico, ki je razmejena na štiri stopnje – šibka moč, srednja moč, visoka moč in najvišja socialna moč. Za njeno merjenje je potrebno opazovati tri komunikacijske dimenzije: čas, stopnjo mobilizacije in stopnjo aktivacije. Vprašanje časa – koliko časa poteče od konca tvojega stavka, mnenja, kazni, opozorila, grožnje, želje, do reakcije drugih. Vprašanje mobilizacije je vprašanje pripravljenosti na aktivnost, kakšna je stopnja mobilizacije na tvojo pobudo. Vprašanje aktivacije – kako kmalu, v kakšni obliki in s kakšno kvaliteto je tvoja pobuda realizirana.

»Čas – nikoli, zelo počasi. Stopnja mobilizacije – imobilizacija. Stopnja aktivnosti – pasivnost. To mi pove, da ste oseba s šibko socialno močjo. Vaša beseda nima teže. Vaša avtoriteta je neobstoječa. Stopnja srednje socialne moči se kaže v zadržku. Nekdo je slišal moj predlog, mojo željo, a se pred dejanjem posvetuje z več različnimi ljudmi, šele nato pa stvar realizira. Visoka socialna moč – čas takoj, mobilizacija visoka, aktivacija kvalitetna, konstantna, do kvalitetne realizacije ciljev. Najvišji stopnji socialni moči se uradno reče karizma. Karizma izhaja iz grščine in pomeni božanski. Karizmatiki v stari Grčiji so imeli status prerokov, govorili so v imenu boga. Moč tistih, ki so karizmatični, je ogromna, ljudje so pripravljeni storiti karkoli – samo zato, ker si ti tako rekel,« poudarja dr. Ćurić.

V zahodnem svetu je po mnenju sociologov prisotna precejšnja kriza karizmatičnih osebnosti in voditeljev. Po mnenju dr. Željka Ćurića je to dobro v dobrem – ljudje so kreativni, samostojni, razmišljajo z lastno glavo, so inovativni. Po drugi strani pa je to lahko slabo v slabem – ko se zgodi nekaj slabega, je težko ljudi v kratkem času mobilizirati proti istemu cilju.

Najvišji stopnji socialni moči se uradno reče karizma.

Avtoriteta mora biti pridobljena

Dr. Ćurić zaključi z odgovori na marsikatero vprašanje, ki jih je spretno vpeljeval med predavanjem in poveže pojma avtoriteta in odgovornost: »Ali se da na podlagi strokovnosti, zanesljivosti, odgovornosti, benevolentnosti, vztrajnosti in drugih lastnosti zgraditi avtoriteto? Odgovor je – ne. Avtoritete se v sodobnem svetu ne da zgraditi, morate jo pridobiti od drugih. Drugi vam jo morajo priznati ali dodeliti.«

Kdo začuti odgovornost ob prevzemu dolžnosti? Dr. Ćurić ugotavlja: »Pogosto izstopajo ljudje, ki imajo jasno, stabilno in ravno identiteto in pri tem negujejo samospoštovanje. Skrivnost je v tem, da smo odgovorni ljudje odgovorni zaradi sebe. Človek, ki sam sebi ni najvišja avtoriteta, bo imel hude težave z odgovornostjo. Aristotel trdi – nisem odgovoren zaradi tebe, odgovoren sem zaradi sebe. Odgovornost v veliki meri pove, kakšna je vaša identiteta, koliko ste se sprijaznili z lastnimi vrednotami in koliko spoštujete sami sebe.«

Avtoritete se v sodobnem svetu ne da zgraditi, morate jo pridobiti od drugih. Drugi vam jo morajo priznati ali dodeliti.

Fotografije: Nejc Lasič

 

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
RASTEMO ŽE VEČ KOT 40 LET
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice