Prenova spletne strani se morda sliši enostavno, a ko se je dejansko lotimo, hitro ugotovimo, koliko izzivov prinaša in na kaj vse moramo biti pozorni. V tokratnem DMS intervjuju nam je izkušnje pri prenovi spletnega mesta Bizi zaupala Mihaela Leskovec (TSmedia).
Kako in zakaj ste se odločili za prenovo?

Zadnja večja prenova produkta je bila v letu 2014, celostna grafična podoba pa se v 13 letih delovanja ni bistveno spremenila. Predvsem pa so se v zadnjih letih spremenila pričakovanja ter potrebe naših naročnikov in obiskovalcev, spremenil se je način dostopa do spletnega mesta, dvignil se je delež uporabnikov, ki do spletnega mesta dostopajo prek mobilnih naprav. Pred izzivi smo se znašli ob prilagajanju strani na mobilnih napravah, želeli pa smo tudi mobilnim uporabnikom omogočiti enako učinkovito uporabniško izkušnjo kakor tistim, ki do Bizija dostopajo z namiznega ali prenosnega računalnika.

Z analizo smo ugotovili, da si uporabniki želijo tudi jasnejšo in preprostejšo uporabniško izkušnjo, zgoščene podatke in več koristnih poslovnih vsebin, zato smo jim s prenovo poskušali poleg kontaktnih, poslovnih in finančnih informacij ponuditi še več virov podatkov, poslovnih in drugih vsebin. Tako se nismo odločili le za prenovo celostne grafične podobe, ampak smo prenovo zastavili celovito, na različnih ravneh: z vzpostavitvijo bolj preproste in jasnejše uporabniške izkušnje, v prodaji, komunikaciji, pri skrbi za uporabnike … Manjšim podjetjem, ki nimajo svojega CRM-ja, smo želeli ponuditi tudi možnost lastnega sistema zapisovanja ključnih zabeležk o podjetju.

Z analizo smo ugotovili, da si uporabniki želijo tudi jasnejšo in preprostejšo uporabniško izkušnjo, zgoščene podatke in več koristnih poslovnih vsebin, zato smo jim s prenovo poskušali poleg kontaktnih, poslovnih in finančnih informacij ponuditi še več virov podatkov, poslovnih in drugih vsebin. - Mihaela Leskovec (TSmedia)
Na kaj je treba paziti, ko se lotevaš prenove spletne strani?

Za zelo dobro odločitev se je pri nas izkazalo to, da smo se lotili prenove produkta na vseh ravneh. Želimo si, da bi se nova podoba, nova uporabniška izkušnja odražala tudi v vseh preostalih aktivnostih, ki jih izvajamo. Ko se lotevaš prenove, je zato ključno, da se na začetku postavi strategija, kaj želiš s prenovo doseči, celostni koncept, da se določi ključne vsebine in točke prenove, predvsem pa, da pregledaš vse podatke, ki so na voljo: o obisku, prodaji, že izvedenih aktivnostih v preteklosti. Mi smo izvedli tudi kvantitativne in kvalitativne raziskave med uporabniki, naročniki ter prodajnimi svetovalci, zadnji so bili za nas zelo pomembni, saj imajo prvi stik z naročniki. Na podlagi različnih odzivov smo določili ključne cilje ter pripravili predlog prenove, novosti in aktivnosti.  V projekt je dobro vključiti sodelavce z različnimi znanji z različnih oddelkov, saj vsak lahko prispeva svoj vidik in doda pomemben kamenček v mozaik novega produkta.

Ko se lotevaš prenove, je ključno, da se na začetku postavi strategija, kaj želiš s prenovo doseči. - Mihaela Leskovec (TSmedia)
Kako ste načrtovali UX? Na kaj ste bili pri načrtovanju uporabnikove izkušnje na spletni strani najbolj pozorni?

Naš glavni cilj je bil, da bo nov Bizi preprostejši za uporabo, imel jasno navigacijo, uporabnika pa smo želeli s čim manj kliki pripeljati do želenih vsebin. Hkrati smo želeli izpostaviti in prikazati veliko prednost Bizija, to je ogromna količina informacij oziroma podatkov, ki jih lahko prikažemo o posameznem podjetju (od kontaktnih, poslovnih, finančnih informacija do narokov, blokad, ključnih oseb, narokov na sodiščih, insolventnosti, zaposlitvenih oglasov, medijskih in borznih objav …). Naročniki so si že dolgo želeli tudi zgoščenih informacij, vidnih na enem mestu, v enem pogledu, in tako smo prvo stran kartice podjetja strukturirali v nekaj ključnih področij, ki uporabnika, če ga to zanima, preusmerijo na podstran z več informacijami.

Teden dni po prenovi je največ odzivov, ki smo jih prejeli, povezanih z boljšo uporabniško izkušnjo in s tem, da mnogi sploh niso vedeli, kaj vse Bizi ponuja. Večjo preglednost in dosegljivost podatkov nam je uspelo ustvariti z navigacijo na levi strani, ki vsakemu pokaže, kje znotraj kartice podjetja je in katere podatke o podjetju še lahko vidi. Navigacijo smo potem implementirali tudi v večino preostalih podstrani. Pri samem načrtovanju smo bili najbolj pozorni na to, da smo najprej analizirali podatke (o tipičnih uporabnikih, popisali ključne funkcionalnosti, kaj uporabniki v največji meri uporabljajo, na kakšen način uporabljajo Bizi), raziskovali smo podobna orodja v tujini ter spremljali, da je ostala uporabniška izkušnja na celotnem spletnem mestu enaka. Pripravili smo več kot 70 podstrani z različnimi podobami, ki so prilagojene različnim vrstam uporabnikov (naročniki, testni, registrirani, mobilni in neprijavljeni obiskovalci). Veliko pozornost smo namenili testiranju in odpravljanju napak, zato je bil prehod na prenovljeno različico bistveno hitrejši in je potekal brez večjih težav. Prvih nekaj predlaganih rešitev nove strani smo pregledovali in popravljali več tednov, ko pa smo prišli do predloga z navigacijo, ki je značilna za veliko spletnih mest, ki služijo kot orodja, pripomoček uporabniku, se je celotna podoba zgradila zelo naravno in "sama od sebe".

"Teden dni po prenovi je največ odzivov, ki smo jih prejeli, povezanih z boljšo uporabniško izkušnjo in s tem, da mnogi sploh niso vedeli, kaj vse Bizi ponuja," pojasnjuje Mihaela Leskovec (TSmedia).
Kako merite in spremljate rezultate ter kakšne cilje ste si zastavili?

En teden po prenovi je še prezgodaj za komentiranje rezultatov, vsekakor spremljamo vse odzive naročnikov ter drugih vrst uporabnikov, spremljamo uporabo, način dostopa do spletnega mesta, obisk, število testnih dostopov, želimo pa si, da bi se prenova odrazila tudi v večji prodaji naših produktov. So pa odzivi naročnikov, interne in zunanje javnosti navdušujoči in s prejetimi odzivi smo resnično zelo zadovoljni. Odkar poudarjamo, da si lahko vsako podjetje na Biziju brezplačno uredi nekatere kontaktne podatke, se je število dnevnih sporočil s prošnjami za ureditev podatkov povečalo za 300 odstotkov.

Število dnevnih sporočil s prošnjami za ureditev podatkov se je po prenovi povečalo za 300 odstotkov. - Mihaela Leskovec (TSmedia)
Kdo vse sodeluje pri prenovi spletne strani, kako velika je ekipa, kateri oddelki so vključeni?

Mi smo prenovo Bizija delali večinoma z interno ekipo, ki jo je v začetku sestavljalo pet sodelavcev iz produktnega vodenja, prodaje, marketinga in razvoja, pozneje, ko je bil projekt že bolje razdelan, smo vključevali tudi druge specialiste. Pri razvoju nam je pomagal zunanji partner, ki z nami sodeluje že vrsto let, produkt pozna in tudi to se je v procesu izkazalo kot zelo pomembna prednost, saj je sam produkt zelo kompleksen, funkcionalnosti in orodja pa morajo enako delovati pri več kot 220 tisoč pravnih subjektih, ki jih imamo na Biziju.

Ključno pri sami prenovi je, da je ekipa sestavljena iz različnih profilov in znanj sodelavcev, da zna videti stvari tudi z razdalje, sklepati kompromise in si pomagati, ko je to najpomembnejše. Izziv pri naši prenovi je bilo zaradi epidemije tudi delo na daljavo, imeli smo dva skupna sestanka v živo, o preostalem pa smo se dogovarjali prek videoklicev, materiale pregledovali in popravljali z deljenjem zaslonov ... Ob tem, da smo delali na daljavo, velja dodati to, da je večina sodelavcev delo od doma kombinirala še z varstvom in šolanjem otrok, kar je celotnemu projektu dodalo še več pestrosti in situacij, v katerih se ob običajnih okoliščinah ne bi znašli.

Ključno pri sami prenovi je, da je ekipa sestavljena iz različnih profilov. - Mihaela Leskovec (TSmedia)
Kaj ste se naučili med procesom prenove spletne strani?

Da so ključni načrtovanje, celovit pristop, testiranje, prilagajanje in sklepanje kompromisov. Pa tudi to, da se s predstavitvijo nove različice delo oziroma prenova še ne konča. Mi imamo že pripravljene predloge za drugo fazo in upamo, da nam jih bo čim več uspelo tudi uresničiti. 

VČLANI SE

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice