Uporabiti strategijo ali taktike? Oboje. 

Za delovanje podjetja je nujna jasna marketinška strategija. Strategija narekuje marketinške aktivnosti, ki jih podjetje izvaja, da doseže svoje cilje. Taktike pa so podrobnejši postopki, s katerimi izvajamo marketinško strategijo. Kakšne so torej razlike med strategijo in taktikami?

1. Strategija opredeljuje našo konkurenčno prednost

Razliko med strategijo in taktiko lahko vidite skozi proces tekmovanja z vašo konkurenco. Strategija namreč lahko pomeni tudi pravila delovanja v tej tekmi. 

2. Strategija določa dodeljevanje virov

Vaši viri niso neomejeni, podjetja imajo omejene proračune, število sodelavcev in čas. Ključen del strategije je razporejanje virov tako, da bi dosegli kar največji možen učinek. 

3. Strategija opredeljuje dolgoročnejšo vizijo 

Podjetja potrebujejo natančno določene cilje, na podlagi katerih je mogoče meriti učinkovitost. Če teh ciljev ni ali niso jasno opredeljeni, pa pogosto pomeni, da podjetje nima opredeljene marketinške strategije in se zaposleni osredotočajo zgolj na izvajanje taktik. 

Poleg teh ciljev pa je treba določiti še vizijo prihodnjega delovanja, ki jo je treba  skomunicirati tudi znotraj podjetja, s poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki podjetja. Vaša strategija tako lahko predstavlja povezavo med vizijo in cilji, ob čemer je potreben tudi  razmislek, kako razporediti sredstva za najučinkovitejše doseganje ciljev.  

4. Strategija opredeljuje tudi dolgoročne cilje

Taktike so tiste, ki podpirajo smer delovanja vašega podjetja, so tiste, ki pripomorejo k doseganju ciljev. Na eno stran tako postavimo cilje, ki jih želimo doseči, na drugo pa našo marketinško strategijo, vez med njimi so taktike. 

5. Marketinška strategija določi prednostne trge, ciljne skupine in produkte 

Taktike opredelijo najboljše načine komuniciranja s ciljnimi skupinami, a ne vsebujejo opisa, katere ciljne skupine ali kateri produkti so najprimernejši za določene trge. Na podlagi segmentiranja, targetiranja in pozicioniranja določimo ključne ciljne skupine in marketinške persone, s taktikami opredelimo, kako s temi skupinami komunicirati. 

6. Strategija opredeljuje pozicioniranje znamke

Ko imamo skozi persone definirane značilnosti naših ciljnih skupin, čemu dajejo prednost, in kakšno je njihovo vedenje, strategija vključuje še pozicioniranje znamke, ki ga želimo doseči.  

7. Strategija opredeljuje, kako z znamčenjem dosežemo vpletenost uporabnikov

Strateški del komuniciranja vključuje tudi opredelitev načinov doseganja ciljnih skupin vključno z arhitekturo sporočanja. Sem spada tudi ton komuniciranja (tudi v razmerju do konkurentov). 

8. Strategija določa dolgoročni načrt uporabe marketinških tehnologij

Pri naših aktivnostih moramo uporabiti vse podatkovne zbirke in tehnologijo, ki so na voljo, da lahko kar najbolje izkoristimo naše taktike. Mnoga podjetja se preusmerjajo v uporabo marketinških tehnologij, ki bodo izboljšale njihove procese ter jim omogočale vpogled v najrazličnejše podatke o uporabnikih. Vložki v digitalno izkušnjo, marketinško avtomatizacijo, umetno inteligenco in e-učenje se bodo v prihodnje le še povečevali. Ker je to proces, ki bo trajal več let, je nujno, da pripravite dolgoročnejši načrt uvajanja novih marketinških tehnologij v podjetje ter pomagale doseči zastavljene cilje. 

9. Strategija vodstvu pomaga pri upravljanju aktivnosti

Marketinška strategija mora biti tista, ki povezuje in daje nadzor podjetju nad taktikami. Del strateškega planiranja je tudi to, da imamo najboljše taktične procese, ki bodo zagotavljali, da so taktike usklajene s strategijo. 

Taktike so tiste, ki jih vsa podjetja nenehno izvajajo, so organske, marketinška strategija pa ni organska. Za to, da bodo taktike uporabljene na podlagi strategije, bo potrebnega nekaj truda. Strategija je namreč tista, ki bo prinesla uspeh podjetja in vaše znamke razločila od znamk konkurentov. 

Devet razlik med strategijo in taktikami je povzetih po članku Davea Chaffeyja (SmartInsight).

VČLANI SE

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam