Zavod IAB Slovenija je evropsko raziskavo o vrednosti investicij v digitalno oglaševanje nadgradil in jo v Sloveniji izvedel v bolj razširjeni obliki. Ena od ugotovitev je, da slovenski trg digitalnega oglaševanja raste.

Zavod IAB Slovenija je evropsko raziskavo o vrednosti investicij v digitalno oglaševanje nadgradil in jo v Sloveniji izvedel v bolj razširjeni obliki, da bi z njo prvič doslej pridobili transparentne, objektivne in z evropskimi standardi primerljive podatke o dejanskih mesečnih oglaševalskih prihodkih spletnih založnikov v Sloveniji, ocenili vrednost investicij, namenjenih globalnim spletnim založnikom (Google, Facebook, Twitter in Microsoft) ter dobili vpogled v podatke o oglaševalskih investicijah po gospodarskih panogah, investicijah po različnih digitalnih formatih ter deležu investicij v programatični zakup pri medijskih agencijah.

V raziskavo so zajeli top 100 spletnih založnikov po MOSS-u; medijske in digitalne agencije, ki upravljajo Google, Facebook oglaševanje in programatični zakup ter največje spletne trgovine v Sloveniji. 

Investicije v slovenski trg digitalnega oglaševanja v letu 2015 so znašale 29,9 milijona evrov in v primerjavi z letom 2014 zrasle za 26 odstotkov. Podatki slovenske raziskave kažejo, da se delež digitalnega oglaševanja znotraj celotnega trženjskega spleta giblje med 20 in 24 odstotki, kar pomeni, da oglaševalci v Sloveniji internetu namenijo že skoraj četrtino svojega oglaševalskega proračuna.

Primerljiva evropska raziskava AdEX IAB Europe za leto 2015, dostopna na tej povezavi, je pokazala, da so naložbe v digitalno oglaševanje v Evropi znašale 36,2 milijarde evrov, kar je 13,1 odstotka več kot leto prej. Tako je tudi v Evropi internet postal največji oglaševalski medij in prehitel televizijo.

Slovenija po rasti digitalnega oglaševanja na četrtem mestu med evropskimi državami: Raziskava, v katero je bilo vključenih 27 evropskih držav, je pokazala, da so v primerjavi z 2014 v letu 2015 prav vse vključene države dosegle pozitivno rast digitalnega oglaševanja. Največjo oz. 29-odstotno rast je zabeležila Irska, sledita ji Bolgarija in Poljska, Slovenija pa se je umestila na četrto mesto. 

Simon Cetin, partner v podjetju iPROM in ustanovni član zavoda IAB Slovenija, je ob tem povedal: »Prelomno dejstvo, da so oglaševalci za digitalno oglaševanje v Evropi v lanskem letu med vsemi mediji namenili največ sredstev, v oglaševalsko panogo prinaša temeljite in dolgoročne spremembe. Trženjske in poslovne strategije se bodo preoblikovale tako, da bo digitalna strategija narekovala investicije v ostale kanale. Da smo v Sloveniji v preteklem letu na področju digitalnega oglaševanja zabeležili 26-odstotno rast in da se v digitalne medije investira že več kot 20 odstotkov vseh oglaševalskih proračunov, je pomemben poslovni podatek. 

Predvsem multinacionalke so doslej zaradi popačene slike o investicijah v digitalno oglaševanje na slovenskem trgu pri razporejanju medijskih proračunov le-tega večkrat neupravičeno prezrle, saj niso razpolagale z realnimi podatki. Mednarodno dostopni in primerljivi podatki AdEx-a slovenski medijski prostor objektivizirajo na evropski ravni in s tem prinašajo nove pobude za povečanje trženjskih aktivnosti v digitalnih medijih.«

KLJUČNI POUDARKI:

  • Slovenski trg digitalnega oglaševanja v letu 2015 zabeležil 26-odstotno rast in dosegel vrednost 29,9 milijona evrov.
  • V digitalne medije se v Sloveniji investira že več kot 20 odstotkov vseh oglaševalskih proračunov.
  • Internet je prehitel televizijo in postal največji oglaševalski medij v Evropi.
  • Slovenija po rasti digitalnega oglaševanja na četrtem mestu med evropskimi državami.

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
RASTEMO ŽE VEČ KOT 40 LET
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice