Kuratorka Ecocivilizacije, podjetnica, inženirka, inovatorka, nekdanja podpredsednica vlade RS, ministrica in evropska komisarka, avtorica treh knjig, popotnica skozi prostor in čas, prejemnica treh nacionalnih nagrad GZS za inovativnost, pa tudi nekdanja kadetska reprezentantka Jugoslavije v košarki in slovenska prvakinja v metu kopja. Vse to je Violeta Bulc, gostja drugega decembrskega marketinškega ponedeljka, s katero smo se pogovarjali o nadaljnjem razvoju človeka in družbe ter razmišljali tudi o tem, kakšno vlogo bo pri tem razvoju odigral marketing.

Ko razmišlja o prihodnosti, Violeta Bulc ni toliko osredotočena na prihajajoče mesece, ampak jo zanima dolgoročna podoba sveta oziroma podoba človeštva čez 30 let. “Tak način razmišljanja sem razvila skozi svoje delo v Bruslju. Amortizacijska doba letal, ladij in vlakov je 30 let, zato smo v naših načrtih morali razmišljati dolgoročno. Prvi izziv prihajajočega obdobja je globalizacija, ta tema je bila pomembna že pred korona krizo. Do nedavnega je globalizacija pomenila predvsem globalizirano trgovino, v teh mesecih pa se je zgodil zasuk, s katerim se globalizacija udejanja v novih integracijah in mrežah, ki so nastale z razmahom sodobnih tehnologij in so začele ustvarjati svojo vsebino in svoje vrednote. Drugi izziv razvoja družbe v naslednjem desetletju bo tudi zmanjševanje razkoraka med razvitimi in nerazvitimi. Tudi marketing bo imel pomembno vlogo pri preprečevanju izginotja srednjega razreda. Mir, raznolikost in medsebojno spoštovanje se lahko razvijejo samo z raznolikostjo in močnim srednjim razredom, ki je ključen tudi za nadaljnji razvoj globalnih trgov. Tretji izziv bo umetna inteligenca, s katero vstopamo v novo paradigmo. Menim, da bo umetna inteligenca le eno izmed orodij, odnosi med ljudmi pa bodo še vedno ključni za nadaljnji razvoj sveta in družbe. Četrti pomemben dejavnik razvoja človeštva so klimatske spremembe in onesnaževanje. Dejstvo je, da onesnaževanje vpliva na klimatske spremembe in na to se bomo morali odgovorno odzvati, minimalizirati izpuste in bolj racionalno upravljati z naravnimi viri. V prvi fazi bodo ob teh vprašanjih zagotovo nastala trenja, dolgoročno pa verjamem, da bodo nastali novi poslovni modeli.”

Mir, raznolikost in medsebojno spoštovanje se lahko razvijejo samo z raznolikostjo in močnim srednjim razredom. - Violeta Bulc

Umetna inteligenca je izraz, ki ga v zadnjih letih zelo radi uporabljamo. Kam bo šel razvoj tega področja? “Z umetno inteligenco živimo že danes. Vremenska napoved, bančni in borzni sistemi, globoko učenje in tudi simulacije za nova zdravila, vse to že temelji na umetni inteligenci. Na koncu vsakega sistema umetne inteligence pa mora ostati gumb, za katerega je odgovoren človek, saj bomo s tem preprečili samouničenje. Zavedati se moramo, da sistemi umetne inteligence temeljijo na preteklih podatkih in vzorcih, kreativna sposobnost pogleda na prihodnost pa ostaja v domeni človeka. Človek je še vedno tisti, ki zaneti iskrico, s katero presežemo tisto, kar vemo danes.”

Človek je še vedno tisti, ki zaneti iskrico, s katero presežemo tisto, kar vemo danes. - Violeta Bulc

Eden izmed temeljev napredka družbe je tudi trajnostni razvoj. “Trajnostni razvoj ni nujno pozitiven, zato je morda boljši izraz trajnostno vzdržen razvoj. Gre za iskanje rešitev za prihodnost, ki bodo v tesnem sodelovanju z naravo. Slediti moramo pravilu, da svet za sabo puščamo boljši, bolj uravnotežen in bolj svoboden, kot je bil tisti svet, v katerega smo se rodili. Čeprav danes živimo bolje kot kadarkoli, smo umazali in izčrpali planet. Vzdržni trajnostni razvoj bo po mojem mnenju temeljil na inovaciji struktur. Živimo v obdobju strukturne dekadence, ko se na vsak način trudimo reševati obstoječe strukture, kot so finančni in izobraževalni sistemi. To so samo orodja, ključno je, da v te strukture vnesemo tiste elemente, ki so bistveni za življenje - bitja, prostor, družbo, zavest in odnos. V prihodnosti bodo ključni odnosi med temi elementi. Gospodarstvo je seveda zelo pomembno, ampak kot funkcija razvoja družbe. Na podlagi teh elementov lahko resnično maksimiziramo človeški potencial in se razvijamo kot družba."

"Vzdržni trajnostni razvoj bo po mojem mnenju temeljil na inovaciji struktur," razmišlja Violeta Bulc.

Okoljski izzivi v veliki meri izhajajo tudi iz razlik med razvitim in nerazvitim svetom, zato je še toliko bolj pomembno, da zmanjšujemo ta razkorak. “Na okoljske izzive se mora družba odzvati kot celota, s solidarnostjo in skupnim reševanjem izzivov. Svet se mora še bolj povezati ter iskati nove meje ambicioznosti in k temu morajo stremeti tudi dolgoročne strategije vseh deležnikov. Razlike med bogatimi in revnimi se povečujejo, po drugi strani pa se v afriških državah prebuja mlajša generacija, ki se združuje v startupe, organizira hekatone in s tem pripravlja velik generacijski preskok, ki temelji na sodobnih tehnologijah in mladini, ki je željna novega znanja. Ta novi val prihaja v konflikt z obstoječimi sistemi, ki so zgrajeni na imperializmu zahodnega sveta, ki manipulira z oblastjo. Zaradi vseh sprememb so stare strukture ogrožene in to vodi v trenja. V teh delih sveta je še toliko bolj pomembno, da iščejo ljudje nove načine sobivanja in spreminjajo organizacijske strukture, skozi katere se bo integrirala modrost - da sem lahko jaz srečen in varen, moraš biti srečen in varen tudi ti. Premiki so dobri, ampak počasni. Na napakah se učimo šele takrat, ko jih spoznamo. V Evropi je na leto 400.000 prezgodnjih smrti zaradi onesnaževanja, pa smo med boljšimi na svetu. Na podlagi teh informacij moramo snovati strategije, ki vodijo v boljšo prihodnost. Slednja bo zaznamovana z integracijo lokalnega in globalnega.”

Integrirala se bo nova modrost - da sem lahko jaz srečen in varen, moraš biti srečen in varen tudi ti. - Violeta Bulc

Kakšni bodo nadaljnji koraki tega razvoja in kje bo svojo vlogo našel tudi marketing? “Živimo v obdobju, ko se je celotna regija nekoliko zataknila. V državah vlada desna politika, ki prinaša bolj klasično družbo in ni odprta za raznolikost. Dobra novica je v tem, da se lahko stvari hitro obrnejo, v vsakem prostoru in času so politike podvržene temu, da jih nenehno izzivajo druge. Pred leti je raziskava med Slovenci pokazala, da je naš sistem vrednot bolj kot sosednjim državam podoben državam Beneluksa. Verjamem, da bo naš prostor znova postal bolj odprt in dinamičen, kakršen je že bil v preteklosti, ko smo ustvarjali odlične odnose. Ti odnosi so Sloveniji pomagali, da se je uveljavila v mednarodnem prostoru, da so naša podjetja izvrstni izvozniki in da delajo dobro ter ustvarjajo dodano vrednost. Obstaja pa tudi pri nas še vedno določena kolektivna zavest, ki je prepletena s travmami iz preteklosti in to moramo najprej rešiti sami pri sebi. Vloga marketinga je v tem, da zna odlično povedati zgodbo, pri čemer se ne obremenjuje s politiko. Marketing pomaga stranki oziroma partnerju, da na trg gleda kot na nenehno spreminjajoče okolje, ki se ves čas odpira. Marketing pomaga širiti pozitiven odnos do sveta in spodbuja dinamiko ter sodelovanje, zato je njegova vloga zelo pomembna.”

Marketing pomaga širiti pozitiven odnos do sveta in spodbuja dinamiko ter sodelovanje, zato je njegova vloga zelo pomembna. - Violeta Bulc

Boljša prihodnost človeštva bo temeljila tudi na razvoju vrednot. V želji po boljšem jutri, bomo morali nekatere vrednote pustiti za sabo, druge pa negovati in razvijati. Violeta Bulc predstavlja svoj pogled: “Nimam hierarhične lestvice vrednot, ampak krog vrednot, ki so mi blizu. Ena teh vrednot je zagotovo odgovornost. Slednja se je v zadnjem obdobju nekoliko izgubila, saj je v ospredje prišla hitrost. Če si bil prvi na trgu, si bil precej bolj uspešen, kot če si lansiral odgovorno rešitev, pri kateri si se natančno zavedal posledic, ki jih bo ta rešitev imela za uporabnika, svet in družbo. Ta miselnost se spreminja tudi v luči klimatskih sprememb. Če pogledamo samo promet, v ospredje prihajajo teme, kot so razogličenje vozil, digitalizacija, povečanje varnosti … vse to se področja, ki spadajo v domeno odgovornosti. Poleg odgovornosti bo zelo pomembna tudi iskrenost. Nove globalne skupnosti temeljijo na iskrenosti in transparentnosti na vseh področjih. S tem nastaja nov koncept medsebojnega sodelovanja, ki v ospredje postavlja zaupanje in to je sodelovanje, ki se lahko ohrani dolgoročno.”

Nove globalne skupnosti temeljijo na iskrenosti in transparentnosti na vseh področjih. - Violeta Bulc

Družbene spremembe se dogajajo počasi, a vseeno bistveno hitreje kot v preteklih zgodovinskih obdobjih. “Skupaj ustvarjamo nov val, ki bo temeljil na kolektivni zavesti. S kapitalizmom je prišel individualizem, ko je bilo nujno, da je bil vsak posameznik svoja celica, da je razumel sebe in kompleksnost sveta. To obdobje je v času dekadence, pojavljajo se nove integracije skupin, kjer bo imel posameznik svoje značilnosti, a bo deloval v skupno dobro. To ne pomeni konec lokalnih skupnosti, te bodo zagotovo preživele, saj je individualna identiteta temelj drugačnosti in inovacij. Lokalne značilnosti v globalnem okolju postajajo prednost in ne slabost. Bo pa ta miselnost še nekaj časa bila boj s starimi avtokratskimi sistemi, ki se črpajo iz nadvlade nad drugimi. Svet je zares raznolik in če znamo to prepoznati kot prednost, je dovolj prostora za napredek vseh. Stari sistemi, ki jih vodijo narcisi, bipolarni ljudje in posamezniki, ki ne razumejo empatije, ne delujejo v smeri dobrobita ljudi. Takšne osebe danes hitro prepoznamo in prepričana sem, da jih bomo v prihodnje znali tudi obvladovati.”

Šest dimenzij človeka:
  • Fizična dimenzija - razvito telo, ki lahko prenaša različne napore.
  • Intelektualna dimenzija - osvajanje novih znanj in razumevanja sveta okoli sebe.
  • Emocionalna dimenzija - empatija in razumevanje čustev drugih, oddaljitev od simpatije, ki temelji na hierarhičnosti.
  • Duhovna dimenzija - predpogoj za razvoj intuicije in spoznavanje samega sebe.
  • Socialna dimenzija - ker ni pomemben samo posameznik, ampak tudi njegovi odnosi do družbe in planeta.
  • Energetska dimenzija - razvoj samozavesti in osebnosti. Če nimaš prave energije, ti ne bo uspel pravi preboj.

Gostja marketinškega ponedeljka je prepričana, da so to dimenzije, na katerih bi moral temeljiti izobraževalni sistem, ki bo razvijal nove kompetence. “Vse bolj bomo morali znati poudarjati ekipno delo in aktivno učenje, ki temelji na radovednosti. Samo z radovednostjo lahko stopimo iz obstoječih okvirjev. Na žalost pa je trenutno šolski sistem načrtovan za delovna okolja, kjer se spodbujata pridnost in poslušnost - vodja misli, ostali izvajajo. Podjetja pa se razvijajo in danes je kristalno jasno, da za zmago na trgu potrebujemo inovativne rešitve, ki dodajajo vrednost. In tu se pojavi izziv, ker na trg delovne sile prihajajo mladi, ki so naravnani k poslušnosti in izvajanju nalog, zato moramo povečati dinamičnost izobraževanja in spodbujati aktivno učenje. Vsak posameznik mora pridobiti zavedanje, da vpliva na končni rezultat celote, svet potrebuje odprte in dinamične ljudi.”

Vsak posameznik mora pridobiti zavedanje, da vpliva na končni rezultat celote, svet potrebuje odprte in dinamične ljudi. - Violeta Bulc

Poslovni modeli prihodnosti bodo po mnenju Violete Bulc temeljili na sodelovanju in nenehnem razvoju kompetenc. “14 let sem bila podjetnica in spoznala, da je za uspeh potrebno verjeti vase in v svoje kompetence. Ko bo nekdo to opazil, bo za to pripravljen tudi plačati in s tem razvijaš trg, stranke in odpiraš nove priložnosti. Slovenska podjetja se počasi, a vztrajno spreminjajo v učeča, misleča okolja. Tu bo pomembna tudi vloga marketinga, ki je tisti povezovalni akter, ki podobno kot religija nikoli ne bo izginil iz družbe. Ima pa marketing veliko odgovornost v razumevanju, da vsak produkt, storitev oziroma poslovni model, ki ga razvijamo in lansiramo na trg, soustvarja podobo sveta. Če bo naš produkt okoljsko vzdržen in vključujoč, potem bomo skupaj lahko ustvarjali boljšo družbo.”

Marketing nosi veliko odgovornost v razumevanju, da vsak produkt, storitev oziroma poslovni model, ki ga razvijamo in lansiramo na trg, soustvarja podobo sveta. - Violeta Bulc

Kako bo na prihodnji razvoj družbe vplival covid-19? “Aktualna zdravstvena situacija je izzvala veliko negativnih učinkov, še posebej na področju zdravstva in skrbi za starejše, kjer je družba precej zatajila. Na drugi strani so vidni tudi pozitivni učinki, svet se je hitro in inovativno povezal s pomočjo tehnologije, misli, ideje in znanja se širijo hitreje kot kadarkoli. Tukaj rasteta nova globalna zavest in kultura soustvarjanja. V prihodnje bo enostavno preveč skupnih globalnih izzivov, da bi ostajali zaprti, reševali jih bomo lahko samo s sodelovanjem. Čeprav vemo, da so pri boju s covidom-19 najuspešnejše ženske voditeljice držav, se moški še vedno težko učijo od njih. Trenutna situacija je boleča učna ura, iz katere se moramo ogromno naučiti. Tudi kuga v 14. stoletju je spremenila zavest populacije, saj so plemiči umirali ravno tako kot reveži, sledila je francoska revolucija, ki je pomenila novo dobo. Tudi po covidu-19 se bo ustvarjal nov, drugačen svet.”

Trenutna situacija je boleča učna ura, iz katere se moramo ogromno naučiti. - Violeta Bulc

VČLANI SE
Posnetek pogovora je za člane DMS, ki so izbrali PRO ali Neomejeni paket, na voljo v DMS Labu.

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice