Dr. Matevž Rašković v intervjuju pojasnjuje rezultate raziskave Zlata nit, v katero so vključena najboljša slovenska podjetja. Ti so pokazali, da je zavzetost zaposlenih ključni element notranjega marketinga in njegovega vpliva na zunanjo tržno uspešnost.

Rezultati raziskave Zlata nit, v katero so vključena najboljša slovenska podjetja, so pokazali, da je zavzetost zaposlenih ključni element notranjega marketinga in njegovega vpliva na zunanjo tržno uspešnost. A kaj zavzetost zaposlenih sploh je in kako jo v podjetju doseči? Več o tem v intervjuju pojasnjuje dr. Matevž Rašković (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani).

 

Kaj pomeni zavzetost zaposlenih? Kako bi lahko opisali zavzetega zaposlenega?

Zame je zavzetost stanje duha (mindset), način razmišljanja in način dojemanja stvari. Ena od pomembnih komponent zavzetosti je sicer tudi vedenje, ampak zame je zavzetost predvsem mindset; ali vidiš stvari kot problem ali kot izziv, da daš maksimalno od sebe in da si pripravljen na delovnem mestu narediti več, kot je potrebno.

Zame je zavzetost predvsem mindset; ali vidiš stvari kot problem ali kot izziv, da daš maksimalno od sebe in da si pripravljen na delovnem mestu narediti več, kot je potrebno.

V raziskavi Zlata nit sta se kot ključna elementa zavzetosti zaposlenih izkazala osebnostna rast in razvoj zaposlenih, kajne? 

Raziskava Zlata nit meri šest dimenzij notranjih odnosov, poleg tega pa še zavzetost, ki smo jo začeli meriti leta 2012. Izkazalo se je, da je dimenzija, kjer je največja razlika med najboljšimi zaposlovalci, ravno osebnostna rast in razvoj. In podjetja, ki so tržni vodje oziroma nadpovprečno uspešna (govorimo o vzorcu podjetij, ki so že tako ali tako uspešna), imajo okrepljeno osebno rast in razvoj, to pa je močno povezano tudi z zavzetostjo. Tako da je zavzetost v bistvu kot neka odskočna deska, osebna rast in razvoj pa sta nujen pogoj za to odskočno desko.

Kako pa doseči zavzetost zaposlenih v podjetju? 

Gre za dva potrebna elementa. Z vidika posameznega zaposlenega gre za to, da ima občutek, da se lahko spreminja, da ima občutek, da lahko poizkuša nove stvari, da je opolnomočen. Z vidika vodstva pa se mi zdi ključno dati ljudem možnost, jih opolnomočiti, predvsem pa mora potekati komunikacija. 

Kdo v podjetju je odgovoren za to? 

Vsi. Vprašanje pa je, ali gre za podjetje, v katerem se šele začenjajo zavedati tega vidika in šele uvajajo ta koncept, ali pa je to podjetje, kjer je to že modus operandi. V vsakem primeru so za zavzetost odgovorni vsi in se morajo zavedati, da skupaj ustvarjajo to klimo. Zavzetost je nekaj, kar je nalezljivo. Z vidika managementa se mi zdi ključno, da vodstvo razume, kdo so t. i. fiery advocates oz. vlečni konji v podjetju, tisti, ki bodo potegnili celotno skupino naprej, nato pa mora vodstvo znati te ljudi ustrezno razporediti. Vsi zaposleni na vseh nivojih, od vratarja do snažilke do marketinškega direktorja se morajo zavedati tega, da če preživijo vsak dan po deset ur na delovnem mestu, je dobro, da so na tem delovnem mestu veseli, da se osebno razvijajo in rastejo in da je to neko stanje duha, s katerim pristopijo do svojega dela. 

Ali je potrebno uskladiti marketinške cilje z notranjimi cilji podjetja? 

Notranji cilji morajo biti del marketinških ciljev. Sploh ne bi govoril o tem, da jih je potrebno uskladiti, trženje se začne v podjetju. Zaposleni so prvi kupec, notranji cilji so prva linija za marketinške cilje.

Zaposleni so prvi kupec, notranji cilji so prva linija za marketinške cilje.

Ali to pomeni, da morajo vsi zaposleni v podjetju »dihati marketing«? 

Vsi zaposleni v podjetju se morajo zavedati, da ustvarjajo neko vrednost, da je pomembno, da jo delijo in se zavedajo pomena odnosov ter vloge odnosov pri ustvarjanju te vrednosti. In to je to, kar je marketing. Ne gre za to, da bi moral marketinški direktor ali vodstvo reči, da morajo biti od sedaj naprej vsi zaposleni tržniki – tak pristop od zgoraj navzdol bi lahko imel zelo negativne rezultate. Gre za zavedanje, da so začetek trga, prvi kupci v podjetju. To je prvi korak v tem procesu. 

Če zaposleni niso zavzeti, povzroča to neposredno škodo marketinškim in poslovnim ciljem podjetja? 

Zavzetost je zame sestavni element marketinga, tako da sploh ne bi ločeval marketinga od zavzetosti. To kažejo tudi rezultati raziskave Zlata nit, najboljši zaposlovalci imajo zavzete zaposlene in če želimo dolgoročno uspešnost, je to nekaj, k čemur morajo podjetja stremeti. Marketing so odnosi in osebno si ne predstavljam odnosov brez zavzetosti.

 

GRADIVA:

KLJUČNI POUDARKI

  • Zavzetost je predvsem mindset; ali vidiš stvari kot problem ali kot izziv, da daš maksimalno od sebe in da si pripravljen na delovnem mestu narediti več, kot je potrebno.
  • Raziskava, ki je del projekta Zlata nit, je pokazala, da obstaja močna korelacija med kakovostjo delovne kulture in uspehom: Kjer so podjetja nadpovprečno zavzeta, tam ustvarjajo 50 % več dodane vrednosti na zaposlenega. Bolj zavzeti zaposleni ustvarjajo višjo dodano vrednost v podjetju.

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 200 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
RASTEMO ŽE VEČ KOT 40 LET
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice