Darko Dujič, predsednik upravnega odbora DMS, je ob iztekajočem triletnem mandatu upravnega odbora zapisal nekaj refleksij na triletno obdobje sprememb in vabi novo generacijo odgovornih voditeljev.

2016 je mimo! Kdo se še spominja 2016? Pogledi so usmerjeni naprej, vse metrike poravnane na ničlo, prazniki pozabljeni. Gremo, akcija!

Refleksija

Kljub temu si januarja lahko dovolimo nekaj trenutkov za refleksijo, opravimo osebno revizijo aktivnosti in zadovoljstva, temeljit premislek o uspehih in predvsem o tem, kaj bi se dalo še izboljšati. Sam sem že šel skozi spoznavni proces in našel veliko odgovorov na odprta vprašanja, oblikoval svoj pogled na razvojno in medosebno dinamiko v treh letih vodenja DMS. A v tem trenutku se je pomembno osredotočiti na resnično prelomnico v triletkah Društva za marketing Slovenije, na trenutek, ko se ena generacija upravnega odbora DMS poslovi in preda svoje odgovornosti in pristojnost novi.

V zadnjem desetletju in več delovanja v DMS in širše sem v takšnih trenutkih mnogokrat slišal, da iščemo ljudi, ki bodo zagotovili kontinuiteto. Kaj je kontinuiteta, se sprašujem tokrat, ko moram predstaviti priložnost svojim kolegom, da nadaljujejo uspešno vodenje DMS v prihodnjem mandatu? A je kontinuiteta poznavanje ustroja DMS? Ali je to preprosto nadaljevanje dela, ki je že procesno vzpostavljeno in preizkušeno? Ali smo jaz in upravni odbor generacije 2014-2017 bili kontinuiteta?

V vsej svoji karieri nisem bil prepoznan kot človek kontinuitete, žal? Mogoče pa tudi ne. Kontinuiteta ni izraz, ki bi si ga želel uporabljati v poslovnem smislu, saj ga razumem z omejeno mero ustvarjalnosti, motivacije, energije, kreativnosti in navdiha v poslu. Brez tega ni uspešnega vodenja. Naš štart mandata pa je bil prav tak: navdahnjen, energičen, motiviran, a sočasno pogojen z določeno mero poslovne urgence, ki so jo nakazovale projekcije stanja ter nujne temeljite analize delovanja, identifikacije priložnosti in na prvi pogled bolečih rezov in jasnih odločitev. Zazrli smo se v na novih temeljih oblikovano vizijo društva, ki povezuje in se potrudili navdahniti naše cehovske kolege, jih izobraževati in izzivati. Postavili smo si velike kosmate cilje in jih začeli sistematično izvajati.

Rezultati?

Iz 106 na 181 ur izobraževanj v dveh letih, 33 na 55 različnih dogodkov od 2014 do 2016, 91 različnih predavateljev v letu 2014 in 152 različnih predavateljev v letu 2016 … Morda lahko reče nekdo, da so to samo kvantitativni podatki, pa vendar je bilo na DMS dogodkih v letu 2015 že 2.200 udeležencev in v letu 2016 več kot 3.300. Če to ni dovolj, potem je na mestu omeniti, da se je povečalo tudi zadovoljstvo članov in število aktivnih članov.

Kljub vsemu smo se naučili, da mora biti tržnik vedno tudi sposoben razumeti vpliv delovanja na t. i. “bottom line”.

Kljub vsemu smo se naučili, da mora biti tržnik vedno tudi sposoben razumeti vpliv delovanja na t. i. “bottom line”. V letu 2015 je imel DMS prvič po letu 2008 presežek nad odhodki. Tako ostaja tudi v 2016 in s tem smo vzpostavili finančno stabilnost. Še več, hkrati smo v razvoj kakovostnih vsebin, izobraževanja in interakcijo s svojimi člani v letih 2015 in 2016 vrednostno investirali največ na letni ravni v vsej svoji zgodovini.

Generacija upravnega odbora DMS 2014-2017 se poslavlja! Hvala za skupno triletno delo vsem članom in Tanji. Bilo mi je v veselje!

Kaj si želim v prihodnje? 

Zagotovo si ne želim to opisati skozi izraz kontinuiteta. Želim si preprosto motivirano ekipo, z idejami in predvsem sposobnostjo realizacije vseh aktivnosti, v katerih bodo vedno v ospredje postavili koristi vseh članov društva. Pri tem je pomembno vzpostaviti jasno ločnico med uspešnim delovanjem v DMS in vsemi, katerih nagibi bi bili izkoriščanje funkcije za lastne promocijske vzgibe. Zelo si želim generacijo in ekipo, ki bo še naprej gojila kulturo, kjer bomo vsi, izkušeni in tisti, ki še gradijo svojo pot v čudovitem svetu sodobnega marketinga, ponosni, da delimo znanje, ideje, kreacije, napake in izkušnje med seboj in se vzajemno učimo ter gradimo uspešno poslovno okolje.

Zato je moj nasvet novi generaciji upravnega odbora DMS preprost: “Bodite drzni, delovni, vendar upravljajte z občutkom in odgovornostjo.”

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 200 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
RASTEMO ŽE VEČ KOT 40 LET
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice