Kakšna bo v prihodnosti vloga marketinga? Kaj prinaša digitalna transformacija? Kako bolje spoznati svojega kupca? Odgovore ponuja Urban Jovanovič, ki zadnjih deset let deluje kot prodajalec Oraclovih aplikativnih informacijskih rešitev v regiji Jugovzhodne Evrope.

V intervjuju Urban Jovanovič poudarja, da bodo podjetja morala v prihodnosti še bolje obvladovati marketinške elemente svojega poslovanja in dati marketingu ustrezno mesto v organizaciji.

Kako se je marketing v zadnjih letih spremenil? 

Digitalni kanali in tehnologije so dobili vodilno vlogo. Tako moramo organizacije ves čas skrbeti za konsistentno uporabniško izkušnjo. Na vseh kanalih moramo vsakega posameznika nagovarjati z vsebinami, ki razumejo njegov nakupni proces in ga personalizirano nagovarjajo. Obenem je digitalizacija omogočila razvoj čisto novih, lahko rečem kar revolucionarnih poslovnih modelov. Konkurence je tako vse več, prednost imajo tisti, ki se osredotočajo na kupca. Z vidika marketinških procesov v našem podjetju opažamo, da želijo marketinški oddelki pospešeno slediti svojim kupcem. Tako pričakujejo hitro in kakovostno informacijsko podporo, ki se mora izjemno hitro prilagajati inovacijam na trgu. Želijo tudi več avtonomnosti pri svojem delu in manjšo odvisnost od IT sodelavcev - uporabniška izkušnja je ključna tudi na tem nivoju. 

Digitalizacija je omogočila razvoj čisto novih, lahko rečem kar revolucionarnih poslovnih modelov. Konkurence je tako vse več, prednost imajo tisti, ki se osredotočajo na kupca.

Kakšna je po vašem mnenju prihodnost marketinga? Vloga marketinga v prihodnosti se bo vsekakor krepila, saj se iz produktno usmerjenega (Product Centric) poslovnega okolja svet spreminja v porabnika usmerjeno (Customer Centric) globalno okolje, pri čemer se hkrati spreminjajo tudi verige dodane vrednosti v skoraj vseh industrijah. Kupec ima danes na voljo več informacij, odločevalske moči in vpliva na naš uspeh kot kadarkoli prej v zgodovini. Celo naključni obiskovalec naše spletne strani (ali pa poslovalnice) danes pričakuje, da poznamo njegove interese in mu ponudimo brezhibno personalizirano storitev ali izkušnjo. In s celotnim medmrežjem bo delil, če so bila njegova pričakovanja izpolnjena ali ne.

 Vloga marketinga v prihodnosti bo tako osrednja usklajevalna točka vseh aktivnosti podjetja. Na podlagi velikih količin strukturiranih in nestrukturiranih podatkov bo moral znati oceniti potencial, sentiment in cilj vsakega za organizacijo relevantnega subjekta. Tako bo odgovoren za sprejemanje odločitev o vseh 7P elementih marketinškega mixa in zagotavljanje popolnega zaznavanja in reakcije na najmanjše možne dogodke v vseh relevantnih okoljih (npr. negativen komentar glede našega izdelka na družabnem omrežju v Indoneziji). Ne nazadnje pa bo moral biti bolj kot danes sposoben dokazati in upravičiti investirana sredstva, kar pomeni, da bo moral znati meriti vpliv vsake marketinške aktivnosti.

Kupec ima danes na voljo več informacij, odločevalske moči in vpliva na naš uspeh kot kadarkoli prej v zgodovini.

Kaj to pomeni za poslovanje podjetij?

Za podjetja to pomeni, da bodo morala še bolje obvladovati marketinške elemente svojega poslovanja in dati marketingu ustrezno mesto v organizaciji. Bivanje organizacij v coni udobja in zadovoljstvo s tem, da smo najboljši v Sloveniji, že z vidika ambicije ne bo več dovolj za uspeh podjetij.

Digitalna transformacija je vedno bolj aktualna tudi v Sloveniji. Katere so najpogostejše ovire, ki jih vidite na tem področju?

Podjetja se še premalo zavedajo, da digitalna transformacija ni projekt uvedbe informacijskih tehnologij, temveč redefinicija tega, kako lahko z uporabo digitalnih tehnologij potrebo našega potrošnika zadovoljimo na drugačen (boljši) način. Digitalna transformacija tako prinaša spremembe celotnih poslovnih modelov.Prehod ali že začetek prehoda zaradi različnih razlogov včasih ni enostaven. Če smo na primer banka, ki svojo konkurenčno prednost gradi na razširjenosti mreže poslovalnic in nam ta strategija danes daje pričakovane rezultate (in nam jih je dajala že zadnjih 20 let), je težko spremeniti že kulturo organizacije in dojemanje, da bo jutri naš glavni konkurent globalna digitalna banka (npr. number26.eu) in da je komitent prihodnosti nekdo (Millenials, Generation Z), ki ga že s perspektive današnjih klasičnih modelov analize potrošnika zelo težko razumemo. Ko najdemo način, kako razvoj digitalne transformacije vzpostavimo kot projekt (npr. kot vložek v startup ali morda vzpostavitev inovacijskega laboratorija na robu naše organizacije idr.), pa temu sledijo vsi klasični izzivi poslovnega razvoja in prestrukturiranja organizacij.

Vloga marketinga v prihodnosti bo osrednja usklajevalna točka vseh aktivnosti podjetja.

Dodaten izziv je to, da o istem vprašanju vzporedno razmišljajo tudi naši konkurenti in organizacije, ki morda niti ne prihajajo z našega trga. Ne gre torej za interni razvojni projekt, gre za globalno spremembo. Če v tem procesu ne bomo dobro zadeli odgovora na vprašanje, kako potrebo potrošnika zadovoljiti na boljši način, digitalne tehnologije omogočajo, da bo ta odgovor našel in zelo hitro uspešno uporabil nekdo drug. V Sloveniji lahko opazimo, da ima večina večjih organizacij že dobro vzpostavljen model digitalne transformacije (v večini organizacij lahko že najdemo Chief Digital Officer profile ljudi), trenutno se večina večjih organizacij že nahaja v delu analize vpliva digitalizacije na njihovo poslovanje ali pa že tudi v procesu oblikovanje digitalnih platform/rešitev, ki bodo nosile poslovanje.Vsi si želimo bolje spoznati svojega (B2B) kupca. 

Kako se danes lahko tega lotimo?

Že koncept Customer Relationship Managementa (CRM) nam je narekoval, da moramo združiti vse informacije o svojem kupcu in jih uporabiti za podporo vsem proti njemu usmerjenim procesom. A CRM platforma je le del celotne slike. Ne nudi nam zadostne podpore pri razumevanju potencialnih kupcev, na drugi strani pa je omejena pri prepoznavanju novih prodajnih priložnosti. 

Podjetja bodo morala še bolje obvladovati marketinške elemente svojega poslovanja in dati marketingu ustrezno mesto v organizaciji.

Za celovito razumevanje (potencialnih) kupcev ga je potrebno združiti s sodobnimi tehnologijami za spremljanje digitalnega odtisa posameznika in komunikacijo z njim. Tako mu lahko nudimo želeno podporo skozi celoten nakupni proces ali pa smo celo korak pred njim. 

Z Urbanom Jovanovičem se je pogovarjala Lea Lipovšek (predsednica Sekcije za B2B marketing). 

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 200 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
RASTEMO ŽE VEČ KOT 40 LET
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice