Pristop v sodelovanju z DMS predstavlja izsledke kvantitativne raziskave Mind Wide Open, izvedene spomladi 2016 med 103 slovenskimi marketinškimi direktorji. Med drugim je raziskava pokazala, da je marketing v 2016 usmerjen v rast in predvsem v kupca. Preverite še druge ugotovitve.

Med glavnimi poudarki vodje raziskave izpostavljajo:

  • Če so se v 2014 v marketingu še ukvarjali z bojem za preživetje, so v 2016 usmerjeni v rast in predvsem v kupca.
  • Rastejo tudi marketinški proračuni, predvsem pa se povečujejo digitalni marketinški proračuni.
  • 63 % podjetij trdi, da je strategija usmerjena v kupca ključ do uspeha, predvsem do povečane prodaje in zadovoljnih kupcev. 
  • Ključne ovire na poti do zagotovitve odlične kupčeve izkušnje na vseh stičnih točkah so tehnične narave (IT v več kot 70 % sodelujočih podjetij ne sledi zahtevam marketinga po naprednih tehnoloških rešitvah) in procesne narave (premajhno sodelovanje med oddelki znotraj podjetja).
  • V digitalni transformaciji marketinga je večina slovenskih podjetij šele na začetku poti. 
  • Glavne ovire na poti digitalne transformacije predstavljajo pomanjkanje znanja in kompetenc, medoddelčnega sodelovanja in finančnih rešitev.
  • So pa podjetja, ki so že konkretno zakorakala v digitalno transformacijo, poslovno bolj uspešna. 
  • Najboljši med anketiranci se marketinga lotevajo bolj strateško, uporabljajo več naprednih marketinških orodij, imajo bolj razvito infrastrukturo in merijo učinke na več nivojih.

Celotno poročilo raziskave preberite tukaj.

VČLANI SE

Tretjina podjetij je v center svojega delovanja že postavila kupca.

Podjetja, fokusirana na kupca, so že globoko v procesu digitalne transformacije.

Slovenski marketing je na osnovni stopnji digitalne transformacije.

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice