Vsako leto v svet marketinga prinašajo nove in nove trende. Nekateri se obdržijo in ključno zaznamujejo življenja marketingašev, druga hitro "zablestijo", nato pa nanje tudi hitro pozabimo. Kaj bo zaznamovalo slovensko marketinško leto 2019? Za mnenje smo povprašali nekatere člane upravnega odbora DMS.

Mitja Pirc

Dr. Mitja Pirc, predsednik upravnega odbora DMS, izpostavlja pet večjih ključnih polj za tržno poslovanje podjetij v 2019:

1. Splošno gospodarsko in politično stanje;
2. Izvajanje GDPR in sorodnih uredb in zakonov;
3. Razvoj trgov potrošniških trendov, denimo bio in energetska učinkovitost;
4. Uporabniška izkušnja;
5. Hitrost dozorevanja trgov in igralcev na strani tehnoloških prebojev.


1. V 2019 je povečana verjetnost za gospodarsko in/ali politično krizo: Brexit, trgovinske vojne med ZDA in ostalim svetom, finančne težave Italije in številne politične krize močno destabilizirajo makroekonomsko okolje in to lahko vpliva tudi na poslovanje slovenskih podjetij. 

2. V naslednjem letu lahko pričakujemo večje izvajanje GDPR-ja ter sorodnih uredb in zakonov. Prihajajo (polne) kazni za kršitelje, kar prinaša velike izzive pri zbiranju in monetizaciji podatkov. Slednje odpira tudi nove poslovne priložnosti za do sedaj manj uveljavljene igralce na trgu.

3. Nove priložnosti in nadaljnja rast se odpirajo tudi pri razvoju potrošniških trendov, vse od bio in posebne prehrane (npr. brez glutena) do energetske učinkovitosti in pravične trgovine. Ozaveščenost potrošnikov in priložnosti za višje marže s strani proizvajalcev in trgovcev bodo gonilna sila rasti.

4. Pri komoditezaciji trga storitev ( finančne storitve, telekomunikacije) bo razlikovalni dejavnik uporabniška izkušnja. Predvsem je ključna konsistenca slednje na vseh stičnih točkah s kupci in usklajenost z obljubo blagovne znamke.

5. V zadnjih letih smo priča hitremu razvoju tehnologij, od katerih bo marsikatera v 2019 že zrela za širšo rabo in s tem odprla prostor novim igralcem in priložnosti za diferenciacijo obstoječih. Umetna inteligenca, navidezna resničnost, elektro mobilnost, prepoznava govora so tehnologije, ki bodo še v večji meri del našega vsakdanjika.

"Leto 2019 bo prineslo še več priložnosti za rast podjetij, hkrati pa tudi večjo potrebo po upravljanju s tveganji," v prihodnost pogleduje Mitja Pirc.

Alenka Potočnik Anžič

Pametna mesta (smart cities): Še hitrejši tehnološki napredki bodo v letu 2019 botrovali vstopu tehnologije v naš vsakdan. Termin pametna mesta bo predstavljal od semaforjev, ki bodo govorili z našimi avtomobili, do klopi v parku, na katerih bomo lahko polnili svoje mobilne naprave.

Moj nedavni obisk Kitajske in njihovih velemest je pokazal, da je prepoznava obraza v vsakdanje namene identifikacije tam že nekaj povsem običajnega, prav tako pa tudi nakup avtomobila ali stanovanja preko aplikacije WeChat. GDPR bo seveda v Evropi še nekaj časa zaviral tako napredne poskuse, ampak vsi naši osebni podatki, ki jih puščamo za seboj v digitalnem svetu, bodo zagotovo postajali vedno bolj tržno izrabljeni. Denimo na podlagi analize podatkov, ki jih bodo v prihodnje zbirali povezljivi, t. i. pametni gospodinjski aparati, bodo lahko podjetja prilagajala svojo ponudbo in usmerjala tako razvoj izdelkov kot tudi razvoj novih digitalnih potrošniških storitev. Prav tako pa bo lahko tudi uporabnik in potrošnik učinkoviteje, tako z vidika uporabe kot stroškov, optimiziral njihovo izrabo.

Collaboration over corporation: Potrošniška generacija Z s svojimi pričakovanji po poglobljeni strokovnosti ceni blagovne znamke in podjetja, ki ne stremijo zgolj k maksimizaciji lastnega dobička, ampak se v duhu prioritetne obravnave njihovih pričakovanj raje povezujejo v partnerske odnose s sorodnimi podjetji ter tako ustvarjajo optimalne produkte in zagotavljajo najboljše storitve. V ospredje bo prišla nova generacija prodajalcev, ki bodo znali pametno kombinirati pull in push strategijo, z iskreno željo po ustvarjanju povezave med blagovno znamko in potrošnikom. To so in bodo ljudje, ki znajo iskati poslovna zavezništva, ki temeljijo na spoštovanju, produktivnosti in obojestranskem odgovornem sodelovanju. Empatija v poslovnem svetu bo postala vrlina in ne slabost.

Marketing moonshots: V letu, ki je pred nami, bomo še bolj opažali, kako se blagovne znamke pomikajo s svojimi dejanji čez okvirje marketinga in se z velikimi ter drznimi akcijami lotevajo ne le izpostavljenosti, ampak tudi konkretnega reševanja večjih kulturnih, socialnih in družbeno kritičnih problemov. Na takšen način dodajajo in dvigujejo vrednost, moč in ugled svoje blagovne znamke med končnimi potrošniki.

"Empatija v poslovnem svetu bo postala vrlina in ne slabost," razmišlja Alenka Potočnik Anžič.

Lea Lipovšek

1. Umetna inteligenca: od klepetalnikov do programatičnega oglaševanja in "personaliziranega" servisa strank. Marketingaš bo moral nenehno nadgrajevati svoje znanje in kompetence, da se bo naučil optimalno upravljati orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci.

2. Uporaba aplikacij za poglobljeno personalizirano komunikacijo.

3. Mikro trenutki: Googlova ideja o upravljanju ključnih točk stika s potrošniki je že iz leta 2015, a ima še ogromno potenciala za dejansko uporabo.

4. Izboljšanje izkušnje mobilnih uporabnikov: (Accelerated Mobile Pages - AMP in Progressive Web Apps - PWA).

5. Uporaba priložnosti, ki jih ponuja glasovno iskanje in glasovni ukazi.

6. Social media stories, ki se povezujejo z umetno inteligenco (Poleg Instagrama in Facebooka ne gre pozabiti tudi na novejše in zaenkrat manj razširjene, kot je Youtube stories).

"Marketingaš bo moral nenehno nadgrajevati svoje znanje in kompetence, da se bo naučil optimalno upravljati orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci," je prepričana Lea Lipovšek.

Aleksandra Brank

Kot osrednji trend leta 2019 vidim nadaljnji razmislek o zagotavljanju celostne izkušnje strank. Nekaj ugotovitev CCW raziskave:

  • Čeprav se nam zdi, da živimo v dobi usmerjenosti k našim kupcem, je le 3 % kupcev zadovoljnih s svojo nakupno izkušnjo.
  • Le 56 % kupcev ima občutek, da podjetja prisluhnejo njihovim odzivom.
  • V nekaterih industrijah bi bilo 87 % kupcev pripravljeno plačati več za odlično celostno izkušnjo.
  • Kupcem je najbolj pomembno hitro reševanje njihovih težav in prijazno prodajno osebje.
  • Kupci bi raje izbrali hitre in enostavne rešitve kot personalizirane rešitve.
  • Večina kupcev je pripravljena uporabljati klepetalnike.
  • Skoraj tretjina analiziranih podjetij nima narejenih zemljevidov nakupne poti njihovih strank.
  • Manj kot 25 % podjetij je sposobnih izvajati kompleksne interakcije na digitalnih kanalih.
"V nekaterih industrijah bi bilo 87 % kupcev pripravljeno plačati več za odlično celostno izkušnjo," opozarja Aleksandra Brank.

Petra Čadež

Trajnost

Potrošniki se odločajo na podlagi svojih prepričanj in vrednot. Produkt oziroma podjetje, ki razume nove standarde, postaja zelo popularno pri kupcih. Trajnostna blagovna znamka je tista, ki uspešno naslavlja okoljske, ekonomske in družbene izzive in jih vpelje v svoje poslovne procese.

Avtentične blagovne znamke

Če želi biti znamka prepoznana kot avtentična, mora biti spoznana kot zanesljiva, spoštljiva in resnična. Avtentična znamka navdihuje svoje kupce, ki investirajo v njen razvoj tako, da kupujejo izdelke, čeprav na trgu obstajajo cenejše alternative. Avtentične znamke gradijo zvestobo, kar je nagrajeno s povečevanjem profitabilnosti. 75 % kupcev pričakuje, da bodo znamke pripomogle k njihovemu dobremu počutju in dvigovale kvaliteto njihovih življenj. Še posebej je to izrazito pri nagovarjanju milenijcev. 71 % milenijcev raje izbira znamke, ki ozaveščajo družbene in okoljske spremembe.

Marketinška avtomatizacija proti usmerjenosti h kupcu

Bodo stroji omogočali in podpirali popolno usmerjenost h kupcu? Ljudje proti strojem, debata, ki se bo nadaljevala in razplamtela v letu 2019.

"Avtentična znamka navdihuje svoje kupce, ki investirajo v njen razvoj tako, da kupujejo izdelke, čeprav na trgu obstajajo cenejše alternative," v novo leto zre strokovnjakinja za strateško upravljanje blagovnih znamk Petra Čadež.

Foto: Nejc Lasič

VČLANI SE

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice