V tradicionalnem letnem nagovoru predsednik Društva za marketing Slovenije dr. Mitja Pirc razmišlja o hitrih spremembah v svetu okoli nas, ki narekujejo velike preobrate v poslovnem svetu. Kakšna je danes in kakšna bo jutri vloga marketinga, izveste v uvodniku februarskega mesečnega pisma članom DMS.

Zaključilo se je drugo desetletje trenutnega tisočletja, ki si ga bomo zapomnili po neprestani gospodarski rasti in razcvetu (predvsem) tehnoloških podjetij. Če so pred letom 2010 podjetja iz Silicijeve doline že kazala velike ambicije, so po 2010 pokazala, da bodo obstala, se po potrebi transformirala in ponudila nove poslovne modele. Rekordne vrednosti in vpliv, ki so jih imeli velikani Apple, Amazon, Google ter njihove kitajske različice spreminjajo gospodarske ekosisteme in omogočajo hitrejši razvoj storitev. Hitrost razvoja Tesle in njegovo vrednotenje ga globalno postavlja na drugo (!) mesto, celo pred celotno Volkswagen skupino.

Posledica tega razvoja in spremembe v obdobju od 2010 do 2020 odpirajo popolnoma nova polja poslovnih priložnosti v novem desetletju, ki pa niso omejena le na “nišna” področja, ampak brez težav spreminjajo delovanje in izzivajo uveljavljena, velika podjetja. Napredek pri genetiki, agrikulturi in predelavi hrane (plant-based), napredek umetne inteligence, interneta stvari, elektro mobilnosti nakazuje številne poslovne priložnosti, saj bodo ta področja vse bolj pomembna za naše vsakodnevno življenje. Hkrati se zaradi standardizacije, globalizacije in povezljivosti proizvodnje, procesov ter vzpona umetne inteligence soočamo z vedno hitrejšim razvojem in prilagajanjem kupcev ter ekosistemov. Ob rasti TikToka je rast Facebooka videti prav počasna, TikTok raste desetkrat hitreje kot Snapchat ...

"Napredek pri genetiki, agrikulturi in predelavi hrane (plant-based), umetne inteligence, interneta stvari, elektro mobilnosti nakazuje številne poslovne priložnosti, saj bodo ta področja vse bolj pomembna za naše vsakodnevno življenje," razmišlja dr. Mitja Pirc (Deloitte).

Kaj to pomeni za marketing? Naprej poglejmo definicijo marketinga: AMA marketing definira kot aktivnost, niz institucij in procesov za ustvarjanje, komuniciranje, posredovanje in izmenjavo ponudb, ki imajo vrednost za uporabnike, kupce, partnerje in celotno skupnost. Če smo v preteklih letih oziroma desetletjih poudarjali osredotočenost na uporabnike in kupce, je sedaj enak ali celo večji fokus na procese, ekosistem partnerjev in podobno. Le z obvladovanjem vseh elementov bodo izdelki in raven storitev primerni. Druga pomembna dimenzija pa je hitrost delovanja in razvoja, ki se mora premakniti za cel velikostni razred. Če smo v preteklosti razvili in implementirali en analitični model na leto, jih moramo v bodoče deset. Za prehod v nove oblike delovanja bodo ključne transformacije s primerno podporo tehnologije v vseh sferah poslovanja podjetij.

Če smo v preteklosti razvili in implementirali en analitični model na leto, jih moramo v bodoče deset. - dr. Mitja Pirc (Deloitte)

Društvo za marketing Slovenije bo v skladu s svojim poslanstvom še naprej ozaveščalo, omogočalo razvoj in povezovalo na področju marketinga. Z razvojem okolja in kompleksnostjo tem se je tudi DMS v zadnjih letih transformiral in napravil tehnološki korak naprej. Število dogodkov smo v šestih letih povečali za velikostni razred - iz osemnajst na leto v 2013 na sedemdeset v 2019 ter vpeljali digitalne vsebine. V 2020 bomo še nadaljevali z razvojem za čimbolj učinkovito in uspešno povezovanje ter opolnomočenje naših članov.

VČLANI SE

Foto: Nejc Lasič

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice