Rezultati raziskave AdEx Benchmark o porabi sredstev v oglaševanju v prvi polovici leta 2015 kažejo, da je poraba za spletno oglaševanje porasla za 9,7 odstotka. V prvi polovici leta 2014 so izdatki za spletno oglaševanje namreč znašali 14,6 milijarde evrov, v enakem obdobju 2015 pa 16 milijard evrov.

Evropski Urad za interaktivno oglaševanje (IAB Europe) je v sodelovanju s podjetjem IHS Technology objavila rezultate raziskave AdEx Benchmark o porabi sredstev v oglaševanju v prvi polovici leta 2015. Raziskava je med drugim pokazala, da je poraba za spletno oglaševanje porasla za 9,7 odstotka. V prvi polovici leta 2014 so izdatki za spletno oglaševanje namreč znašali 14,6 milijarde evrov, v enakem obdobju 2015 pa 16 milijard evrov.

Raziskava temelji na podatkih, pridobljenih pri lokalnih predstavništvih IAB, kjer so bili dostopni (15 od 27 držav, s tem pa je pokritih 85 odstotkov evropskega trga), ocenah lokalnih predstavništev in v sodelovanju z IHS ter na podlagi ocen IHS, ki temeljijo na napovedih podatkovne službe IHS.  

Za rast je zaslužna predvsem srednja Evropa, ki je porabo za spletno oglaševanje povečala za 12,9 odstotkov, medtem ko so zrelejši trgi zahodne Evrope rast povečali za 9,3 odstotke.

PRIKAZNO SPLETNO OGLAŠEVANJE

Od omenjenih 16 milijard, porabljenih za spletno oglaševanje, je 5,6 milijard evrov porabljenih zaprikazno spletno oglaševanje, katerega poraba je tako zrasla za 13 odstotkov oziroma za 12,6 odstotkov v zahodni Evropi, ki ravno na področju prikaznega spletnega oglaševanja beleži največjo rast med spletnimi formati. To nakazuje na izboljšave v targetiranju, formatih in podatkovnih strategijah za oglaševanje blagovnih znamk.

MOBILNO OGLAŠEVANJE

Posebej opazno je povečanje porabe za mobilno oglaševanje, in sicer za 57,5 odstotkov, kar pomeni več kot milijardo porabljenih evrov v prvi polovici lanskega leta in obsega kar 24 odstotkov porabe za prikazno oglaševanje. Podobno je tudi video oglaševanje preseglo eno milijardo evrov že v prvi polovici lanskega leta.

»Poročilo IAB Europe’s AdEx Benchmark Half Year Report 2015 kaže na hitre inovacije v spletni oglaševalski industriji. Hitrost rasti prikaznega spletnega oglaševanja na 12,6 odstotkov porabe, še posebej na zrelejših trgih, kjer je splet že tako največji oglaševalski medij, kaže, da napredek v mobilni, video in oglaševalski tehnologiji poganja spletni oglaševalski trg,« o izsledkih raziskave pravi Daniel Knapp, višji direktor oglaševalskih raziskav pri podjetju IHS Technology, in dodaja, da pričakujejo še večjo rast v drugi polovici leta 2015.

- V prvi polovici leta 2015 je rast med spletnimi oglaševalskimi formati poganjalo predvsem prikazno oglaševanje.

- Poraba za mobilno oglaševanje je porasla za kar 57,5 odstotkov.

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 200 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
RASTEMO ŽE VEČ KOT 40 LET
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice