Ali veste, za koga pišete? Ste se pozanimali o tem, kaj vaše kupce dejansko zanima? Ohranjate dolgoročen odnos in dostavljate zanimivo relevantno vsebino? Se kot znamka prikradete na nočno omarico tistih, ki jim je vaša vsebina namenjena?

KAJ JE VSEBINSKI MARKETING?

Nenad Senič je vsebinski marketing opredelil kot: 

 • marketinško dolgoročno metodo priprave in 
 • dosledne distribucije 
 • relevantne in
 • predvsem učinkovite vsebine,
 • da bi pritegnili pozornost vnaprej natančno definirane ciljne skupine
 • jih pridobili ter z njimi vzpostavili in negovali reden odnos,
 • da bi dosegli in celo presegli zastavljene poslovno-komunikacijske cilje.

Najpogostejše napake organizacij na tem področju se kažejo v tem, da pravzaprav sploh ne vedo, s kom se pogovarjajo oziroma komu namenjajo vsebino. Predstavljati si moramo, za koga pišemo. Ob tem je zelo pomembno zavedanje, da pripravljena vsebina ni namenjena nam, ampak rešuje težave drugih. Prav zaradi tega moramo upoštevati, da nam samoumevne stvari drugim morda niso tako razumljive. 

6 POGOJEV ZA UČINKOVITO DOLGOROČNO KOMUNICIRANJE

 • kreativna uredniška zasnova, kjer je zelo pomembna celostna strategija 
 • razumevanje potreb ciljnih skupin
 • aktivna vključenost ciljnih skupin
 • odlični teksti, fotografije, ilustracije, videoposnetki
 • funkcionalen, privlačen dizajn
 • premišljena distribucija

VPRAŠANJA KUPCEV SO VIR VSEBINE

Da bi vedeli in razumeli, kaj naše potencialne ali že obstoječe kupce zanima, Nenad Senić predlaga zapisovanje njihovih vprašanj. Ta so na dolgi rok vir naše vsebine, ki pa jim mora biti dostavljena na njim najustreznejši in najbolj privlačen način. Dobra vsebina s slabo vizualno podobo ne bo delovala, zato ne smemo pozabiti na distribucijo. Ne le, da vsebino pripravimo, vprašati se moramo tudi:Prek katerih kanalov bomo prišli do naše ciljne skupine?

NOVA KOMBINACIJA KOMPETENC IN STRATEGIJA

V tujini že zaposlujejo tiste, ki znajo pripovedovati zanimive zgodbe. Slednje moramo nadaljevati in izhajati iz sebe, zato je zelo pomembna kontinuiranost zgodbe. Vsebinski marketing tako sestoji iz 4 različnih kompetenc:

 • tehnološke
 • uredniško – vsebinske
 • marketinške
 • PR

Najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti:

 • kaj so naši cilji,
 • za koga pripravljamo vsebino,
 • kako bomo merili učinkovitost in
 • kako se bomo meritvam prilagajali.

Vsak naš gib mora biti tako popolnoma načrtovan vnaprej, mi pa moramo delovati premišljeno, da bomo dosegli želene rezultate. Povečati moramo verjetnost, da bomo naše zastavljene cilje z vsebino na dolgi rok dosegli, ob tem pa je zelo pomembno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem.

POIŠČITE TOČKE STIKA S KUPCI

Da se je delo v marketingu zelo spremenilo, je v svojem delu predavanja dejala tudi Jasna Suhadolc. Bistveno več ga je na strani naročnika, saj se je potrebno vsakodnevno ukvarjati s ciljnimi javnostmi. Če smo pred 15 leti namenili glavnino proračuna oglaševanju,  ga moramo danes  del nameniti tudi vsebinskem marketingu, kamor sodi tudi komuniciranje prek družbenih medijev. Ker nimamo nadzora nad uporabnikovo potjo, sporočilom ali medijem, se moramo osredotočiti na točke stika z našimi kupci. Ugotoviti, kaj je tisto, kar prepriča uporabnika na posamezni točki, da se odloči za nas in delati tudi na dokumentirani strategiji, vsebinskega marketinga, ki jo je potrebno pripraviti.

TISKANA REVIJA: KRALJICA VSEBINSKEGA MARKETINGA

V svojem drugem delu predavanja je Nenad Senić poudaril pomen korporativnih revij, ki so sposobne odigrati vlogo trojanskega konja v vse bolj informacijsko nasičenem okolju. Največ, kar lahko dosežemo, je vstop znamke v spalnico človeka, v njegov intimni prostor. Pomemben podatek, ki ga kot ustvarjalci tiskane (korporativne) revije ali medija želimo pridobiti, je tudi, kaj naredijobralci po tem, ko vašo vsebino preberejo. »Povprečno 10-odstotkov ljudi prebrano revijo preda naprej prijatelju ali sorodniku. Naj bo vaš cilj tako dobra vsebina, da jo bo vaš bralec dal prebrati tudi nekomu drugemu,« pravi Nenad Senić.

Odlična, relevantna vsebina = a
Privlačen, funkcionalen dizajn = b
Logičen, dosleden prelom = c
a+b+c = učinkovita korporativna publikacija

SMO GENERACIJA POVEZANIH

V zadnjem delu izobraževanja smo govorili o digitalnem vsebinskem marketingu. Generacija C – generacija povezanih (C - connected) je vsakodnevno soočena z vsebinami na različnih medijih, pri tem pa igra velik pomen splet. Da bomo na njem najbolj učinkoviti, moramo zbirati ideje. Poleg tega, da imamo odlične vsebine, moramo izbrati tudi pravi medij, ki bo ustrezal tako vsebini kot tudi naši izbrani ciljni skupini.

NAČRTOVANJE OBJAV

Tudi na družbenih medijih, kot so Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Slideshare, Google +, Pinterest, Foursquare, Vine, Tumblr in drugi, je pomembno načrtovanje objav. Priporočljivi so tedenski sestanki, kjer se pripravi tedenski načrt, proaktivne in reaktivne vsebine, določi  vire vsebin in morebitne dnevne objave, spet odvisno od vrste medija.

Pri pripravah na pisanje se moramo vprašati:

 • Kdo so uporabniki storitve?
 • Kakšne so njihove navade, želje in potrebe po informacijah?
 • Kako jim lahko čim bolj olajšamo delo?

NI NUJNO, DA SO VSEBINE IZKLJUČNO VAŠE

Pri ustvarjanju vsebin za različne kanale se moramo zavedati pomena recikliranih vsebin. Medije, na katerih smo prisotni, moramo dobro poznati in ugotoviti, kako se obnašati na posameznem kanalu. Jasna Suhadolc predlaga, da to delajo tisti ljudje v podjetju, ki jim je posamezni medij v veselje, obenem pa dodaja, da je vedno več vsebin vizualnih in je nujno tudi sodelovanje z ilustratorji in oblikovalci.

Vsebine, ki jih objavljamo na družbenih omrežjih, so lahko tudi iz drugih virov in tako smo v vlogi kuratorja vsebin. To vodi do povezovanja in prepletanja našega ugleda in drugih strokovnjakov z istih ali podobnih področij. Tudi preko tega bomo dobili večje zaupanje in lojalnost naših obstoječih ali potencialnih kupcev, obenem pa bomo tudi bolj vidni.

‍  

Nasveti za pripravo besedil:

 • jasna in jedrnata besedila,
 • posredovanje najpomembnejših informacij (elevator pitch),
 • nezapletene stavčne zveze in kratki stavki,
 • načelo obrnjene piramide – najpomembnejše informacije na začetku,
 • upoštevanje hierarhije naslovov in podnaslovov, ki naj opišejo vsebino,delanje odstavkov,
 • leva poravnava, izogibanje poševni pisavi in VELIKIM TISKANIM ČRKAM,
 • ne preveč poudarkov s krepko pisavo  ali obarvanim besedilom,
 • alineje in številčenje,dodajanje povezav (pdf datoteke),
 • poleg besedila tudi grafične vsebine,
 • urejena lektorirana besedila s poenotenim slogom in tonom pisanja.

ZANIMIVE POVEZAVE, KI JIH PRIPOROČATA JASNA SUHADOLC IN NENAD SENIĆ:

Fotogalerija (Facebook DMS)

VČLANI SE

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice