Nagrada marketinški direktor leta je DMS nazadnje podelilo 2014. Nagrada je priznanje posameznikom in posameznicam, ki so z uveljavljanjem marketinške filozofije prispevali k poslovnim uspehom svojih podjetij ali institucij. Je priznanje za večletno delo, ki se je odrazilo v vidnem poslovnem uspehu. Z nagrado smo želeli izpostaviti posameznike, ki si jih marketinška skupnost želi in je nanje upravičeno ponosna.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice