Pandemija je pospešila spremembe, ki so se nakazovale že vrsto let. Vse večji del poslovanja se seli na digitalno področje, prihajajo nove tehnologije in inovacije. Kako se odzvati na disruptivno poslovno okolje in katere tehnologije bodo prevladale v prihodnjih letih, je na Slovenski marketinški konferenci 2021 v 10 točkah napovedal Dejan Ljuština (Vision Partners).

1. Tehnološka podjetja bodo še naprej rasla in povečevala svojo moč

V zadnjem letu beležimo trend visoke rasti ne zgolj velikih tehnoloških podjetij, pač pa tudi srednjih in manjših, a ta trend se bo nadaljeval tudi v prihodnje, napoveduje Dejan Ljuština, strateški svetovalec tehnološkim podjetjem. Med hitrorastočimi podjetji so številna že dosegla »unicorn« status (zagonsko tehnološko podjetje, ki doseže tržno vrednost v višini milijarde dolarjev), zadnji kvartal jih je 'ustvaril' več kot kumulativno v vsej zgodovini. »V teh časih že zgolj videz, da ste inovativno podjetje, dodaja 1- do 2-kratno vrednost EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo).«

2. Zasebna vlaganja rastejo, a SPAC podjetja (prevzemna podjetja s posebnim namenom) izgubljajo veljavo

V letu 2020 je bilo ustanovljenih največ SPAC podjetij v zgodovini, ta so zbrala skupaj več kot 70 milijard dolarjev. Svoje podjetje lahko na IPO (prva javna prodaja delnic) popeljete na klasičen način, kar je po besedah Dejana Ljuštine primarno »branding in marketing« dogodek, lahko pa tudi po bližnjici oz. s prodajo SPAC podjetju. Takšna prodaja se je v zadnjih letih izkazala za manj učinkovito od klasičnih IPO-jev in trg se počasi vrača k IPO-jem kot pravi vrednosti.

3. ESG branding (na podlagi ekoloških, družbenih in upravljalskih kriterijev) bo izgubil veljavo

ESG je po mnenju Dejana Ljuštine eden od najbolj precenjenih konceptov na področju poslovanja. Pojasnjuje, da večina sredstev v okviru ESG politik ni izpolnjevala kriterijev, določenih s Pariškim podnebnim sporazumom in dodaja, da ni dokazov, da bi naložbe, ki temeljijo na ESG kriterijih, prispevale k finančni uspešnosti podjetja. Uporabniki, zaposleni in drugi deležniki od tega nimajo nobenih koristi, pridobijo le računovodski svetovalci in posamezni skladi.

4. NFT-ji (nezamenljivi žetoni) postajajo vse pomembnejši, a so za zdaj nišni

NFT-ji so edinstvena avtentifikacija digitalnih sredstev oz. premoženje, ki deluje na podlagi blockchain tehnologije (tehnologija veriženja blokov), ki dokazuje in prikazuje, da je premoženje unikatno. Uporaba NFT-jev trenutno teče v največji meri v digitalnem svetu, kjer so lahko slika, video ali zvok edinstveno olastninjeni. A po mnenju Dejana Ljuštine je moč NFT-jev v prihodnosti v njihovem apliciranju v blagovne znamke, ki so neotipljivo premoženje. Zato lastnikom znamk priporoča spremljanje dogajanja na tem področju.  

5. Razvoj telemedicine se bo nadaljeval in pritegnil milijardne investicije

Področje telemedicine se je med pandemijo močno razširilo, ko smo se ljudje v veliki meri odvadili fizičnih obiskov zdravstvenih ustanov, vse več komunikacije pa se je preselilo na splet. V zadnjem letu tako beležimo izjemno rast podjetij v zdravstveni industriji, največ novih unicorn podjetij namreč nastane prav na tem področju.

Kot nišno na področju telemedicine je Dejan Ljuština izpostavil t. i. »femtech« oz. uporabo tehnologije, prilagojene ženskam. Ženske povprečno za zdravje porabijo več kot moški, hkrati pa sprejemajo več odločitev, povezanih z zdravjem. Nekatera najbolj inovativna podjetja, ki so na trg poslala svoje rešitve na področju zdravstva, so kmalu spoznala, da so ženske izjemno pomembna ciljna skupina. Ameriško podjetje Hims se je tako po enem letu delovanja preobrazilo v Hims and Hers.

»Če ste običajno podjetje, razvijete produkt, ga proizvajate, distribuirate, pošljete na police, če pa ste platrofmno podjetje, zelo učinkovito in profitabilno združite ponudbo in povpraševanje.« - Dejan Ljuština

6. Platformna podjetja bodo cvetela naprej

Platformna podjetja izkazujejo uspehe na vseh področjih delovanja in po vseh kazalnikih uspešnosti. »Če ste običajno podjetje, razvijete produkt, ga proizvajate, distribuirate, pošljete na police, če pa ste platrofmno podjetje, zelo učinkovito in profitabilno združite ponudbo in povpraševanje,« pojasnjuje Dejan Ljuština.  Ne gre le za velika podjetja, pač pa tudi za tista srednja, kot je avstrijsko podjetje GoStudent, ki ponuja inštrukcije prek spleta. Nastalo je le pred nekaj leti, danes pa je vredno več kot milijardo in pol evrov. Dejan Ljuština ne samo, da napoveduje nadaljnjo rast podobnih podjetij, pač pa, da bodo tudi tradicionalna podjetja začela vlagati v platformske poslovne modele.

7. Živi algoritmi dominirajo, TikTok bo izvedel izjemno uspešen IPO

V zadnjih dveh letih smo beležili še hitrejšo rast družabnih omrežij kot v preteklosti. TikTok s svojo rastjo na novo piše pravila, v najkrajšem času je namreč pridobil največ novih uporabnikov in jih septembra presegel eno milijardo. Ljuština napoveduje, da bo TikTok v prihodnjem letu izvedel izjemno uspešno prvo javno prodajo delnic in premikal meje na področju algoritemske prodaje. Trgovina v živo ima najvišjo stopnjo konverzije, ki znaša okoli 30 %, kar je približno 3-krat več kot povprečna stopnja konverzije v e-trgovini. TikTok pa razvija enega najbolj prefinjenih algoritmov, ki ga bodo številne znamke uporabile za neposreden dostop do svojih potrošnikov.

8. VR (virtualna resničnost) in AR (obogatena resničnost) sta precenjeni, metavesolje bo pritegnilo znamke in milijardne investicije  

VR in AR sta po mnenju Dejana Ljuštine precenjeni, saj nanju stavi predvsem Facebook, ki nima mobilnih telefonov, ponujajo pa nove naprave in sisteme, ki vstopajo v naša gospodinjstva. Prodaja je trenutno precej nizka in Ljuština ne verjame, da se bo v kratkem kar koli spremenilo. Po drugi strani pa se ogromne količine denarja stekajo v oblikovanje digitalnega sveta, metavesolja (ang. metaverse), v katerem lahko ljudje plačujejo z digitalno valuto, se srečujejo in družijo na različnih dogodkih in sodelujejo v računalniških igrah. Metavesolje ima velik potencial tudi za znamke, saj je učinkovit tako z ekonomskega kot z družbenega vidika, še pravi Ljuština.

9. 5G bo povezal tehnološka in telekomunikacijska podjetja

Dobičkonosnost telekomunikacijskih podjetij se v zadnjem desetletju (tudi med pandemijo) ni odrazila v tržni kapitalizaciji ali rasti delnic. Povečanje tržne kapitalizacije pa je uspelo internetnim podjetjem, čeprav so imela nižje dobičke.

5G je lahko element, ki bo preporodil telekomunikacijska podjetja, a le, če bodo ta pravilno postopala, pravi Dejan Ljuština. Kot primer je navedel Softbank, največjega svetovnega investitorja v tehnologijo, ki je investiral približno 300 milijard dolarjev v najbolj inovativna digitalna podjetja, med drugim pa je postal tudi največji zasebni delničar nemškega Deutsche Telekoma. »To je eden od kazalnikov, da nameravajo telekomunikacijska in tehnološka podjetja sodelovati pri prihodnjem razvoju. Največja prednost telekomunikacijskih podjetji so po mojem mnenju stabilni viri prihodkov, ki temeljijo na mesečnih naročninah. Ta podjetja imajo namreč z večino uporabnikov sklenjene pogodbe, uporabniki so naročniki, ki svoje obveznosti poravnavajo mesečno. Največja slabost inovativnih podjetij pa je, da ne uspejo doseči tovrstnega odnosa z uporabniki, ki bi rezultiral v stabilni in predvidljivi strukturi prihodkov. 5G bo prostor za povezovanje obeh področji in kot posledica takšnega združevanja bo nastalo mnogo podjetij,« poudarja Ljuština.

10. Inovacije niso plod tehnologije, pač pa uporabnikov

Če je podjetje osredotočeno na svojo novo tehnologijo, na svoj novi produkt, zamudi priložnost za inovacije. Ljuština pravi, da je treba razumeti uporabnike in njihove potrebe. Kot enega najboljših primerov razmišljanja o potrebah uporabnikov je izpostavil Zoom. V podjetju se niso osredotočali le na svojo platformo, pač pa jih je zelo zanimalo, kaj si želijo uporabniki. Ker so univerze v veliko primerih za predavanja na daljavo uporabljale Zoom, so med drugim uvedli možnost »pisanja na tablo« in t. i. »breakout rooms« oz. virtualne sobe. Najboljša podjetja aktivno razmišljajo o uporabnikovih »jobs to be done« in ves čas premikajo meje svojega portfelja, da rešijo čim več »jobs to be done« oz. izzivov svojih uporabnikov in kupcev.

Zapis je nastal po predavanju Dejana Ljuštine (Vision Partners) na Slovenski marketinški konferenci 2021 in je objavljen tudi na spletni strani konference.

VČLANI SE

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice