Dr. Mitja Pirc, novoizvoljeni predsednik DMS za mandat 2017-2020, piše o spremenjeni vlogi in pomenu marketinga v podjetjih - ter kako se na to pripraviti.

Pogosto slišimo, da se mora marketing v osnovi spremeniti in da ga moramo prilagoditi. Vendar se tu pojavi vprašanje, ali moramo dejansko spremeniti osnove marketinga ali se spreminja samo okolje, v katerem marketing deluje?

AMA marketing definira kot aktivnost, niz institucij in procesov za ustvarjanje, komuniciranje, posredovanje in izmenjavo ponudb, ki imajo vrednost za porabnike, kupce, partnerje in celotno skupnost*. Definicija marketinga je torej že pred leti postala dovolj široka in celostna, da zaobjame izzive sodobnih trgov in gospodarstev.

Čemur smo dejansko priča, še posebej v zadnjem času, so hitre in globoke spremembe v tržnem okolju, v katerem deluje marketing. Brisanje meja med industrijami zahteva večjo fleksibilnost s strani marketingašev in še večji fokus na kupca in njegove potrebe (o čemer smo govorili na zadnjem mesečnem srečanju DMS).

Priložnosti za podjetja bodo tako lahko na področju nišnih rešitev (najboljši na svetu), stroškovne učinkovitosti (najcenejši) ali bližine kupcu (znamka in uporabniška izkušnja).  Meje pa se ne brišejo samo med industrijami, ampak tudi med realnim in virtualnim svetom, tj. vzpon kripto sveta s svojimi pravili in delovanjem, npr. blockchain rešitve.

Pri vseh spremembah je usmerjenost h kupcu in razumevanju njegovih potreb še bolj ključna.

Ne spreminja pa se le zunanji svet, ampak tudi vloga in pomen marketinga v podjetjih. Digitalna transformacija, monetizacija podatkov, agilni procesi so teme, o katerih govorimo že nekaj let. Spremembe v podjetjih omogočajo tako nove poslovne modele kot tudi stroškovno bolj učinkovito in bolj kakovostno delovanje internih procesov. O digitalni transformaciji smo govorili v MWO 2016, o monetizaciji podatkov bomo še več govorili v 2017.

Danes in v prihodnje bolj kot kadar koli prej potrebujemo marketing v vsej njegovi širini in globini, da zajamemo vse priložnosti na trgu in znotraj podjetja, povezujemo vse deležnike na smiseln in učinkovit način, ki ima primerno dodano vrednost na trgu.

DMS bo še naprej imel vlogo, da omogoči celostno razumevanje marketinga in pripomore k razvoju kompetenc in rabi marketinga za zadovoljne kupce, uspešna podjetja in razvijajoče se gospodarstvo. 

* Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. Source: The MASB Common Language Project.

VČLANI SE

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice