Član nadzornega odbora in nekdanji predsednik DMS Mitja Pirc razmišlja o sodobni poslovni realnosti in izzivih, ki nas čakajo v prihodnjih mesecih. "Uporaba različnih scenarijev, hitrejše analize podatkov, večja agilnost, hitre spremembe v taktikah, prilagajanje sodelavcev, vse to bo stalnica tudi v prihajajočem letu," med drugim opozarja poslovni svetovalec.

Jeseni 2019 sem na nekaterih dogodkih in v pogovorih z mediji podal pričakovanja za leto 2020, v katerem je precejšen del poslovnega prostora že pričakoval gospodarsko krizo. Pri tem sem poudaril, da bo naslednja kriza drugačna od prejšnjih predvsem zato, ker smo postali boljši v obvladovanju tveganj. In res je bila in je drugačna, na gospodarstvo in vsakodnevno življenje je vplivala v obsegu, ki ga nismo doživeli že od sredine 20. stoletja. To močno vpliva na poslovanje podjetij in tudi na posameznike in posameznice, ki smo vpeti v delovanje podjetij in organizacij.

V globalni raziskavi Deloitte Global Marketing Trends 2021 med drugim najdemo podatek o zaupanju vase in v svoje spodobnosti med direktorji družb (CEO) in direktorji marketinga (CMO). Ob vprašanju, ali imajo moč vpliva na sodelavce in zmožnost strateških premikov, se je delež direktorjev (CEO), ki se strinja s to trditvijo, zmanjšal na 35 % iz lanskih 55 %. Pri direktorjih marketinga (CMO) je padec podoben, vendar je bila lanskoletna osnova 5 % in smo pristali pri le 3 %. Slednje je posledica nepredvidljive prihodnosti in (v nekaterih branžah) občutka nemoči.

Ob vprašanju, ali imajo moč vpliva na sodelavce in zmožnost strateških premikov, se je delež direktorjev (CEO), ki se strinja s to trditvijo, zmanjšal na 35 % iz lanskih 55 %. - Mitja Pirc (Deloitte)

Nekaj tednov pred začetkom Covid-19 dogajanj v Evropi sem razmišljal o prihodnosti marketinga in med drugim pisal o eksponentni rasti tehnologij, novih globalnih igralcev in potrebi po veliko večji agilnosti. Leto 2020 je delovalo kot katalizator za te trende, migracija na digitalne rešitve za komuniciranje, delo, nakupovanje in tudi storitve nas je vse prisilila v nekajletni preskok. Tesla in druga tehnološka podjetja so postala zmagovalci vseh sprememb.

"Leto 2020 je delovalo kot katalizator za nove trende, migracija na digitalne rešitve za komuniciranje, delo, nakupovanje in tudi storitve nas je vse prisilila v nekajletni preskok," opaža Mitja Pirc (Deloitte).

Za 2021 pričakujemo, da bo bolj predvidljivo kot 2020, predvsem kot posledica cepiva, naraščanja izkušenj z virusom in njegovim obvladovanjem. Pa vendar so različni kazalniki na podlagi preteklih podatkov popolnoma izven intervalov zaupanja, od zadolževanja držav, do omejitev gibanja, do vrednotenja podjetij ... Še vedno je torej smiselno ostati pripravljen na nepričakovano. Uporaba različnih scenarijev, hitrejše analize podatkov, večja agilnost, hitre spremembe v taktikah, prilagajanje sodelavcev, vse to bo stalnica tudi v prihajajočem letu. Največje razlike bodo v najbolj spremenjenih branžah oziroma med podjetji, ki bodo s pomočjo bolj ambicioznih potez izkoristila poslovne priložnosti, ki izhajajo iz spremenjene dinamike na trgu. Novi igralci bodo nudili storitve neposredno končnim uporabnikom. Fleksibilnost in bližina bosta postali bolj pomembni kot cena. Odprodaje, prevzemi in združevanja podjetij bodo v polnem razcvetu.

Uporaba različnih scenarijev, hitrejše analize podatkov, večja agilnost, hitre spremembe v taktikah, prilagajanje sodelavcev, vse to bo stalnica tudi v prihajajočem letu. - Mitja Pirc (Deloitte)

Če se vrnemo nazaj k marketinškim trendom za 2021, so to trendi, s katerimi se soočamo že zadnjih nekaj let:

  • Namen (purpose)
  • Agilnost (agility)
  • Povezanost (human connections)
  • Zaupanje (trust)
  • Sodelovanje (participation)
  • Združevanje (fusion)
  • Transformacija talentov (talent transformation)

Ključen izziv je v sami izvedbi, ki zahteva od nas uravnoteženje človeškega (smisel, zaupanje, sodelovanje) z digitalnim (hitrim, učinkovitim, podatkovnim) in bo v prihodnjih letih eden ključnih izzivov za podjetja in organizacije.

Izzivi in priložnosti, s katerimi se bomo soočali v 2021 in naslednjih letih, bodo posebni predvsem zato, ker bodo nepredvidljivi. Spremembe bodo velike in bodo povečale potrebo po hitrem odločanju ter delovanju. Vse to nam bo uspelo le v primeru, da bomo bolj zaupali vase, v naše odločitve in v naš vpliv. Kot je dejal Henry Ford: "Whether you think you can or think you can't, you are right."

Ključen izziv je v sami izvedbi, ki zahteva od nas uravnoteženje človeškega (smisel, zaupanje, sodelovanje) z digitalnim (hitrim, učinkovitim, podatkovnim). - Mitja Pirc (Deloitte)
VČLANI SE

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice