Na aprilskem izobraževanju Marketing TOPX smo se ukvarjali z marketinško analitiko in metrikami in pregledali smo ključne izzive, s katerimi se srečujejo podjetja. Predavatelja, dr. Mitja Pirc (Pristop) in Lovro Verhovšek (Baby Center) sta na konkretnih primerih pokazala rabo procesa povratne zanke marketinškega cikla za marketinške metrike in analize.

Številke osnova marketinga in da je potrebno pri vzpostavitvi sistema spremljanja metrik začeti z osnovami, iz katerih izhajamo in metrike sproti nadgrajujemo. Rezultati ne pridejo kar čez noč in za izboljšanje so pomembne vaje in seveda izkušnje, ki jih ob tem pridobimo.

Predavatelja sta na Marketing TOPX-u izpostavila 3 ravni in 9 ključnih izzivov pri vzpostavljanju sistema marketinških metrik in analitike:

 1. Sistem metrik
 2. Opis metrik
 3. Uskladitev baz podatkov
 4. Dvig transparentnosti in poročanje
 5. Analitika
 6. Kompetence & Kadri
 7. Usklajeno delovanje med različnimi nivoji v organizaciji
 8. Uravnotežen sistem kazalnikov BSC
 9. Celostno upravljanje z marketingom 

STOPNJE ODLIČNOSTI MARKETINŠKIH METRIK IN ANALITIKE 

Uspešnosti marketinga ne moremo ocenjevati samo znotraj marketinga samega, ampak moramo gledati celotno sliko podjetja. (Dr. Mitja Pirc, Pristop Poslovno svetovanje
Aktivnosti je potrebno izvajati korak za korakom. Najprej začeti z osnovnimi analitikami in jih nato graditi. Najtežji je prvi korak vzpostavitve analiz. (Lovro Verhovšek, Baby Center) 

MARKETINŠKI CIKEL

Pri načrtovanju marketinških taktik podrobneje opredelimo:

 • Namen posamezne taktike, npr. povečanje prodane količine TV
 • Opredelitev značilnosti posamezne taktike: trajanje, proračun, komunikacijska strategija in mix
 • Ciljne marketinške metrike
 • Krovni načrt implementacije taktike

Pri izvedbi marketinških taktik:

 • Marketing uskladi izvajanja taktik z ostalimi sektorji
 • Kontrola izvajanja kratkoročnih taktik

Pri nadzoru uspešnosti in učinkovitosti marketinških taktik:

 • Redno poročanje o marketinških metrikah
 • Analiza uspešnosti in učinkovitosti taktik
 • Opredelitev prilagoditev izvajanja taktik

Pri prilagoditvi marketinških taktik:

 • Opredelitev možnosti prilagoditev
 • Analiza ocene pričakovanih učinkov
 • Odločitev za prilagoditev
‍Dr. Mitja Pirc: "Namesto dolgega seznama marketinških metrik si moramo določiti kritične metrike, ki nam pomagajo pri doseganju naših ciljev."

Mitja Pirc in Lovro Verhovšek sta Marketing TOPX povzela s ključnimi mislimi: 

 1. Potrebno je dobro opredeliti marketinško vprašanje oz. poslovni izziv glede marketinških metrik in analiz.
 2. Pomembno je sistemsko reševanje poslovnega izziva preko povratne zanke marketinškega cikla.
 3. Reševanje vprašanja marketinških metrik in analitike naj poteka sistematično in postopoma.

Ključne misli:

 1. Potrebno je dobro opredeliti marketinško vprašanje oz. poslovni izziv glede marketinških metrik in analiz.
 2. Pomembno je sistemsko reševanje poslovnega izziva preko povratne zanke marketinškega cikla.
 3. Reševanje vprašanja marketinških metrik in analitike naj poteka sistematično in postopoma.

Povezane teme

Drugi zapisi na temo

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice