Nagrada marketinška odličnost leta je priznanje marketinško usmerjenim podjetjem oz. organizacijam, ki s (sodobnimi) marketinškimi pristopi in s prepletanjem različnih poslovnih funkcij znotraj podjetja udejanjajo marketinško poslanstvo v svoje vsakodnevno poslovanje in celostno strategijo. Nagrada je namenjena celotnemu podjetju, ki je s svojo marketinško usmerjenostjo, miselnostjo in pristopi vzor celotni marketinški oziroma poslovni skupnosti. Aktualni prejemnik velike nagrade marketinška odličnost leta je podjetje Zavarovalnica Triglav.

DOBITNIKI VELIKE NAGRADE MARKETINŠKA ODLIČNOST LETA:

 • 2015: Postojnska jama, d.d.
 • 2016: Adria Mobil, Novo mesto
 • 2017: Steklarna Hrastnik
 • 2018: Droga Kolinska
 • 2019: Zavarovalnica Triglav
Vsi pretekli zmagovalci marketinške odličnosti so že vsa leta med najboljšimi slovenskimi podjetji in se uvrščajo tudi v sam vrh uspešnosti poslovnih rezultatov!

ZAKAJ PODATI PRIJAVO?

"Z nagrado ne želimo izpostaviti zgolj dosežkov posameznikov, temveč celotnega podjetja, ki živi marketinško usmerjenost in jo udejanja v svojem vsakodnevnem poslovanju," izpostavlja predsednik DMS Mitja Pirc. Oddaja prijave je celovit postopek, uporabna pa je tudi za temeljit pregled delovanja marketinga v podjetju - rezultatov, povezovanja z drugimi oddelki, različnih aktivnosti, položaja marketinga v podjetju ... Najboljša podjetja DMS vsako leto izpostavi preko različnih vsebin, poseben vrhunec pa je podelitev nagrade v zaključku prvega dne Slovenske marketinške konference v Portorožu. 

KAKŠNA JE DOBRA PRIJAVA? 

Oglejte si prijavo prejemnika nagrade marektinška odličnost leta 2019 - podjetja Zavarovalnica Triglav. Nekaj nasvetov o tem, kako pripraviti dobro prijavo, najdete na tej povezavi.

Marketinško odlično podjetje svojo marketinško odličnost izkazuje z naslednjimi učinki:

 • Uveljavitev marketinga na ravni korporativne strategije.
 • Vzpostavljena poslovna miselnost, ki je usmerjena k zadovoljevanju in razvoju potreb kupcev.
 • Konkretni učinki marketinga na prodajne rezultate na trgu in uspešnost podjetja.
 • Inovativna marketinška strategija
 • Prenos marketinške miselnosti znotraj podjetja in v širše poslovno okolje.

KATEGORIJE

Podjetja, ki se potegujejo za nagrado, so razvrščena v 4 kategorije:

 1. KATEGORIJA: mala in srednja podjetja, glavnina poslovanja v B2B segmentu
 2. KATEGORIJA: mala in srednja podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu
 3. KATEGORIJA: velika podjetja, glavnina poslovanja v B2B segmentu
 4. KATEGORIJA: velika podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu

Podelijo se štiri nagrade, po ena v vsaki izmed kategorij. Poleg tega se podeli glavna nagrada – najboljšemu podjetju izmed vseh štirih po mnenju komisije. Komisija lahko podeli vse nagrade, lahko pa po svoji oceni v posamezni kategoriji ne podeli nagrade. Komisija ima možnost podeliti tudi posebno nagrado.

POTEK IZBORA

Izbor nagrad poteka v dveh stopnjah in izbor prve in druge stopnje opravita komisiji. Člane v komisijah imenuje upravni odbor DMS.

PRVA STOPNJA IZBORA
 • Prva selekcija cca 2.000 podjetij je narejena v sodelovanju s podjetjem Bisnode. Osnovni kriterij za izbor podjetij temelji na modificiranem BSX indeksu (Bisnode Success Index*; utežene točke po komponentah BSXa; točke na posameznem segment so normirane na velikost podjetja, tako da odražajo uspešnost oz. rast relativno na primerljiva podjetja).
 • Izmed teh 2.000 poslovno uspešnih podjetij je narejen izbor do 200 podjetij, ki ustrezajo izbranim kriterijem za uspešnost podjetij. Ta izbor naredi prvostopenjska komisija.
 • Izbrana podjetja se povabi k sodelovanju pri izboru za nagrado marketinška odličnost leta. Povabljena podjetja ob povabilu prejmejo strukturiran vprašalnik, s katerim izkažejo marketinško usmerjenost in pristope, ki jih udejanjajo pri poslovanju. Izpolnjen vprašalnik je hkrati tudi prijava za izbor za marketinško odlično podjetje.
DRUGA STOPNJA IZBORA

Drugostopenjska komisija izmed prispelih prijav (izpolnjenih vprašalnikov) na podlagi vsebinskih kriterijev, s katerimi podjetje uveljavlja marketinško miselnost na vseh ravneh podjetja, izbere do 3 finaliste v vsaki od štirih kategorij. Ključni vsebinski kriteriji:

 • Uveljavitev marketinga na ravni korporativne strategije.
 • Vzpostavljena poslovna miselnost, ki je usmerjena k zadovoljevanju in razvoju potreb kupcev.
 • Sodelovanje marketinga pri strateških odločitvah podjetja.
 • Konkretni učinki marketinga na prodajne rezultate na trgu in uspešnost podjetja.
 • Inovativna marketinška strategija.
 • Nagrade, ki jih je prejelo podjetje v zadnjih treh letih – s področja marketinga, inovativnosti …
 • Prenos marketinške miselnosti znotraj podjetja in v širše poslovno okolje.
 • Dolgoročnejše načrtovanje marketinških in prodajnih izzivov,  ki bodo vplivali na pozicioniranje storitev/izdelkov na trgu.
Strokovni partner nagrade marketinška odličnost je podjetje Bisnode.

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice