Marketinški up
je nagrada, ki jo podeljuje Akademska sekcija Društva za marketing Slovenije za najboljše zaključno pisno delo študentov na podiplomski ravni (magistrska dela). Z nagrado želimo prispevati k dvigu kakovosti del s širšega področja marketinga in zmanjšati razkorak med problemi marketinške prakse in akademskimi obravnavami zadevne problematike.

V izboru sodelujejo vsa dela, ki jih prijavijo avtorji skupaj s priporočilom svojih mentorjev, kot zagotovilom, da je delo res eni izmed najboljših.

Nagrada se podeljuje v sodelovanju s predstavniki kateder, ki skrbijo za razvoj marketinga na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, Fakulteti za družbene vede in Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Turistica v Portorožu in Fakulteta za management Koper, ki hkrati zastopajo Akademsko sekcijo Društva za marketing Slovenije.

Nagrado marketinški up podelimo v okviru Slovenske marketinške konference.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice